Yên Khánh triển khai kế hoạch, hướng dẫn về Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 20/11, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Khánh tổ chức hội nghị triển khai thực hiện kế hoạch, hướng dẫn một số nội dung về Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; phát động đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Yên Khánh triển khai kế hoạch, hướng dẫn về Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo huyện Yên Khánh đã triển khai kế hoạch, hướng dẫn về đại hội đảng cấp cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Khánh lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy chọn Đảng bộ xã Khánh Trung tổ chức đại hội điểm và thí điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội cấp cơ sở.

Thời gian tiến hành đại hội đảng viên tại các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở hoàn thành trong tháng 3/2020; đại hội đảng viên hoặc đại hội đại biểu Đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở hoàn thành trong tháng 6/2020. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện xong trước ngày 15/8/2020.

Ban chấp hành Đảng bộ huyện Yên Khánh đã phát động đợt thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề: "Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Khánh quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; chào mừng đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng".

Trong đó, tập trung tổ chức các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực, nhất là phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; phong trào xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, xã nông thôn mới kiểu mẫu với những việc làm thiết thực, hiệu quả hướng tới hoàn thành các mục tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp đề ra; mỗi đảng bộ cấp xã lựa chọn ít nhất 2 công trình chào mừng; Đảng bộ huyện chọn 1 công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh và 2 công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện; mỗi đảng bộ, chi bộ trực thuộc lựa chọn 1 đến 2 công trình, việc làm mới…

Cũng tại hội nghị, các đại biểu được triển khai kế hoạch, hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy quản lý năm 2019.

Thùy Phương - Trường Giang