Yên Khánh: sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 74/NĐ-CP của Chính phủ

Chiều ngày 25/5, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng không nhân dân (PKND) huyện Yên Khánh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 74/2015/NĐ-CP của Chính phủ về công tác PKND giai đoạn 2015 - 2020. Dự hội nghị có lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, lãnh đạo huyện Yên Khánh.

Yên Khánh: sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 74/NĐ-CP của Chính phủ

Khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Giai đoạn 2015-2020, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả, đồng bộ nhiệm vụ công tác PKND. Hàng năm, Ban chỉ đạo PKND đã tham mưu cho UBND huyện kiện toàn Ban chỉ đạo; xây dựng kế hoạch, thường xuyên duy trì nghiêm túc chế độ, nề nếp hoạt động; rà soát bổ sung kịp thời hệ thống văn kiện tác chiến phòng không, đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới.

Ban chỉ đạo PKND huyện đã tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân về vị trí, vai trò của công tác phòng không nhân dân; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể xây dựng khu vực phòng thủ, gắn phát triển KTXH với đảm bảo quốc phòng an ninh. Công tác xây dựng lực lượng, tổ chức huấn luyện, diễn tập PKND theo đúng quy định, nghiêm túc, sát thực tế, phù hợp với điều kiện của địa phương.

Kết quả huấn luyện cho cán bộ, QNCN Ban CHQS huyện và huấn luyện cho lực lượng DBĐV, DQTV phòng không hàng năm luôn đạt 100% yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá, giỏi đạt trên 70%. Tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ, diễn tập khu vực phòng thủ huyện, thực binh đánh địch đổ bộ đường không vào địa bàn, đảm bảo chặt chẽ, đạt hiệu quả cao và an toàn tuyệt đối.

Tại hội nghị, lãnh đạo huyện Yên Khánh đã tặng giấy khen cho 2 tập thể và 4 cá nhân có thành tích trong công tác phòng không nhân dân, giai đoạn 2015-2020.

Khải Hoàn- Trường Giang