Yên Khánh: Lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước

Những năm qua, phong trào thi đua yêu nước đã được các cấp, các ngành trên địa bàn huyện Yên Khánh đẩy mạnh thực hiện với nhiều hình thức, nhận được sự đồng tình hưởng ứng của người dân, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Yên Khánh: Lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước

Lãnh đạo huyện Yên Khánh khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Trường Giang

Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể huyện Yên Khánh đã phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ trọng tâm của địa phương như: "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016-2020; thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình; thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện Yên Khánh lần thứ XXIV… 

Các phong trào thi đua đã động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân phát huy tinh thần yêu nước, năng động, sáng tạo, phấn đấu vươn lên lập nhiều thành tích trên mọi lĩnh vực, góp phần vào công cuộc đổi mới của quê hương, đất nước. 

Trên lĩnh vực kinh tế, xác định thế mạnh của địa phương là sản xuất nông nghiệp, cùng với việc ban hành các chính sách khuyến khích, hỗ trợ sản xuất, UBND huyện đã phát động các phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất như: phong trào cấy lúa cao sản, lúa chất lượng cao; thực hiện chuyển dịch tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao chất lượng, hiệu quả. 

Từ đó, nhiều mô hình mới được đầu tư xây dựng và đem lại hiệu quả kinh tế cao như: mô hình chuyển đổi đất cấy lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản kết hợp với trồng cây ăn quả, cây dược liệu; mô hình trồng ngô ngọt tại xã Khánh Vân, Khánh Cư, mô hình trồng ổi Đài Loan tại xã Khánh Thành, mô hình trồng rau an toàn tại xã Khánh Hồng, Khánh Hải… 

Đến nay, Yên Khánh đã có 2 sản phẩm được gắn sao theo Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) đó là: rau Khánh Thành (3 sao), hàng thủ công mỹ nghệ Thành Hóa (4 sao). Giá trị sản xuất trên 1ha đất canh tác tăng từ 127 triệu đồng năm 2015 lên 145 triệu đồng năm 2020; toàn huyện có 321 mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi trên lĩnh vực nông nghiệp với thu nhập từ 300 triệu đồng/năm trở lên, tăng 66 mô hình so với giai đoạn 2010-2015. 

Nét nổi bật trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện Yên Khánh thời gian qua đó là huy động được cả hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng lòng của nhân dân để xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu. Các cấp, các ngành trong huyện đã quyết liệt triển khai với nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp; nhiều cách làm hay, sáng tạo có sức lan tỏa, đi vào chiều sâu. 

Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới đến hết năm 2019 đạt trên 4.712 tỷ đồng, trong đó vốn huy động trong dân là trên 1.328 tỷ đồng, nhân dân đã hiến 200 ha đất để dồn điền, đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng, tham gia xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư, nâng cấp; diện mạo nông thôn và đô thị có nhiều đổi mới rõ nét. Năm 2018, huyện Yên Khánh được Thủ tướng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. 

Đến nay, toàn huyện có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; có 30 thôn, xóm đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; 43 vườn mẫu. Đảng bộ và nhân dân Yên Khánh được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, các phong trào thi đua trên lĩnh vực văn hóa - xã hội được phát động thường xuyên, mang lại nhiều tiến bộ rõ nét, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được nâng lên nhiều mặt. Bình quân thu nhập đầu người năm 2020 ước đạt 49 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm theo các năm, năm 2019 còn 2,14%. 

Cán bộ và nhân dân toàn huyện đã tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn văn hóa ở khu dân cư", xây dựng "Trường học thân thiện, học sinh tích cực", "Dạy tốt - học tốt", "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh"… 

Đến nay, đã có 92% thôn, xóm, phố đạt danh hiệu văn hóa. Phong trào thể dục thể thao quần chúng diễn ra sôi nổi, 100% xã, thị trấn phát triển phong trào thể dục, thể thao, 45% số dân tham gia rèn luyện thể dục, thể thao thường xuyên. 

Công tác giáo dục, đào tạo có chuyển biến tích cực, đổi mới phương pháp dạy học và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn. Các chế độ, chính sách đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm, phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", "uống nước nhớ nguồn"… luôn hoàn thành với kết quả cao. 

Thi đua trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị được huyện chú trọng đổi mới, có chiều sâu với nhiều hình thức, nội dung thiết thực. Đáng chú ý là các phong trào thi đua "Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh", "Xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh" gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, tác phong, lề lối làm việc và hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị. 

Đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở đã nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, nói đi đôi với làm, đi đầu trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Đồng thời tích cực hướng dẫn, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Theo đồng chí Đào Hoàng Hà, Chủ tịch ủy ban MTTQ huyện, giai đoạn 2020-2025, huyện Yên Khánh phát động phong trào thi đua yêu nước tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm đó là: tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh các phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể ngày càng vững mạnh… 

Phát huy những kết quả đã đạt được, cán bộ và nhân dân trong huyện tiếp tục nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, đẩy mạnh toàn diện các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần xây dựng quê hương Yên Khánh ngày càng phát triển bền vững, giàu đẹp, văn minh.

Thùy Phương

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện