Xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp và khả năng chiến đấu cao

Nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, trực tiếp là Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; phát huy ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, chủ động, sáng tạo lãnh đạo hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XX đề ra, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh và xây dựng thế trận trong khu vực phòng thủ.

Xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp và khả năng chiến đấu cao

Đại tá Đinh Công Thanh, TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng hoa chức mừng Đại hội Đảng bộ Quân sự thành phố Ninh Bình nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Hồng Nam

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện diễn tập khu vực phòng thủ, quốc phòng, an ninh thực hiện tốt Nghị định 03/NĐ-CP, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

Chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tập trung xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan quân sự các cấp và LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện có chất lượng tổng hợp và khả năng chiến đấu cao. Xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; 100% cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; 100% cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn vững mạnh toàn diện và an toàn tuyệt đối về chính trị.

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh và cơ quan quân sự các cấp đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ; tiếp tục quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; Nghị quyết số 29 của Bộ Chính trị (khóa XII) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; Nghị định số 164 của Chính phủ về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng; Nghị định 21 của Chính phủ về phòng thủ dân sự; Thông tri số 28-TT/TU, ngày 21/9/2015 về tổ chức "Ngày hội quốc phòng toàn dân". Đã xây dựng quy hoạch thế trận khu vực phòng thủ tỉnh giai đoạn 2011 - 2020; các xã, phường trọng điểm về quốc phòng, an ninh. Chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018; 8/8 huyện, thành phố diễn tập khu vực phòng thủ, phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn; 6 sở, ngành của tỉnh diễn tập quốc phòng và an ninh; 143/143 xã, phường, thị trấn diễn tập chiến đấu phòng thủ đảm bảo an toàn tuyệt đối. Công tác tổ chức, xây dựng lực lượng được Đảng ủy lãnh đạo thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng biên chế theo quy định; các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu quân số thường xuyên đạt trên 98%. Lực lượng dân quân tự vệ được tổ chức theo phương châm "vững mạnh, rộng khắp". Đảng bộ đã lãnh đạo đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, bảo đảm đồng bộ và chuyên sâu; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện, giáo dục chính trị với huấn luyện chiến đấu; lấy huấn luyện, rèn luyện cán bộ chỉ huy, cơ quan là trọng tâm; huấn luyện sát thực tế chiến đấu, địa bàn, đối tượng tác chiến. Trong 5 năm, đã cử 15 đồng chí cán bộ đối tượng 1 và 236 đồng chí cán bộ đối tượng 2 đi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, mở 24 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 2.533 đồng chí cán bộ đối tượng 3 tại Trường Quân sự tỉnh; 3 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 175 lượt chức sắc, nhà tu hành, chức việc tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ luôn được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ; hằng năm hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân với tổng số 7.950 công dân; tổ chức đón nhận, tư vấn giới thiệu việc làm cho 2.411 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương bảo đảm ý nghĩa, thiết thực.

Đảng bộ Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Xây dựng đầy đủ các kế hoạch sẵn sàng chiến đấu theo quy định, đảm bảo sát thực tế, sát nhiệm vụ, mang tính khả thi cao. Công tác hậu cần và công tác kỹ thuật luôn được coi trọng, gắn phong trào thi đua "Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy" và cuộc vận động "Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông" với phong trào thi đua Quyết thắng của đơn vị, qua đó tạo động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ trong LLVT tỉnh ra sức thi đua đạt thành tích cao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho mọi nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất.

Đảng bộ Quân sự tỉnh lãnh đạo thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo" và xây dựng "Đơn vị dân vận tốt"; phong trào thi đua "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới". Triển khai thực hiện nghiêm Quyết định 140-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc "Phân công các cơ quan, đơn vị phụ trách và các doanh nghiệp kết nghĩa với các xã có tính chất đặc thù". Đảng bộ Quân sự tỉnh đã chỉ đạo mỗi cơ quan, đơn vị, Ban CHQS huyện, thành phố kết nghĩa với 1 xã, phường, thị trấn trên địa bàn đóng quân; huy động nguồn lực, tổ chức lực lượng, làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội giúp địa phương, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đánh giá cao. Tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sỹ đóng góp ủng hộ vào các quỹ nhân đạo, từ thiện do các cấp phát động trên 3 tỷ đồng; phối hợp hỗ trợ xây mới 28 "Nhà tình nghĩa" cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, 16 "Nhà đồng đội" cho quân nhân đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với số tiền gần 3 tỷ đồng; thăm, tặng hơn 2.000 suất quà cho đối tượng chính sách, hộ nghèo, các đồng chí là thương binh, thân nhân liệt sỹ đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh với số tiền trên 1,2 tỷ đồng.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Quân sự tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết của Đảng, nghị quyết đại hội đảng các cấp, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên và nhiệm vụ của địa phương, đơn vị, phát huy sức mạnh và nội lực của cơ quan, đơn vị, tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện ngày càng vững chắc; xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh, rộng khắp; nắm chắc tình hình, âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực phản động, nâng cao cảnh giác, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Tăng cường quản lý Nhà nước về quốc phòng trên địa bàn; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh, góp phần giữ vững ổn định chính trị. Tập trung xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng cơ quan quân sự các cấp và LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ. Thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" "tự chuyển hóa" trong nội bộ", gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ. Lãnh đạo thực hiện tốt các khâu đột phá về nâng cao chất lượng huấn luyện; xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện,"mẫu mực, tiêu biểu". Thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tăng cường tác chiến phòng thủ, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội.

Đại tá Đinh Công Thanh

TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh