Xã Thạch Bình: Vượt khó vươn lên

Thạch Bình là xã miền núi đặc biệt khó khăn của huyện Nho Quan; diện tích hành chính hơn 2.500 ha; dân số gần 3.000 hộ, trên 10.000 khẩu, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 50%. Nằm trong khu vực có nhiều đồi núi bao quanh, độ dốc cao, nên xã thường xuyên đối mặt với hạn hán, mưa lũ, gây nhiều khó khăn cho sản xuất và đời sống. Người dân Thạch Bình chủ yếu làm nông nghiệp (trồng lúa nước và chăn nuôi gia súc, gia cầm), ngoài ra còn làm một số ngành nghề dịch vụ như: sản xuất vật liệu xây dựng, nghề mộc, nghề rèn, làm dịch vụ kinh doanh nhỏ lẻ các mặt hàng phục vụ sản xuất nông nghiệp, lương thực thực phẩm…

Xã Thạch Bình: Vượt khó vươn lên

Người dân xã Thạch Bình tích cực đưa cây trồng có giá trị kinh tế cao vào canh tác. Ảnh: Thế Minh

Tuy khó khăn nhưng trong những năm qua, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong xã luôn đoàn kết, phát huy truyền thống xã Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát triển kinh tế -xã hội nên đã đạt được những kết quả quan trọng: Kinh tế tiếp tục phát triển; cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng được tăng cường; văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác quốc phòng được củng cố; hiệu lực quản lý, điều hành và cải cách hành chính của chính quyền được nâng lên. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền được quan tâm triển khai đồng bộ, có hiệu quả; hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố ngày càng vững mạnh...

Đáng ghi nhận trong thời gian qua đó là xã đã triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Trong đó tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; tăng cường công tác nắm bắt tâm tư, tình cảm, dự báo diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để kịp thời định hướng dư luận; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và chủ đề công tác năm; thực hiện tốt sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần, tạo chuyển biến tích cực, được dư luận nhân dân đồng tình và đánh giá cao.

Trong phát triển kinh tế-xã hội, Đảng ủy, UBND xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện đổi mới phương thức sản xuất, tăng cường áp dụng tiến bộ KHKT, khai thác tốt lợi thế từ điều kiện tự nhiên để cấy lúa, các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như ớt, bí xanh, lạc, ngô... Giá trị thu nhập cây ớt đạt 200 triệu đồng/ha; cây bí xanh đạt 250 triệu đồng/ha... Bên cạnh đó, xã động viên, tạo mọi điều kiện để thúc đẩy sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh dịch vụ và xây dựng cơ bản; đến nay thu nhập từ những lĩnh vực này đã chiếm 28% tổng thu nhập toàn xã. Trên địa bàn xã đã xuất hiện một số mô hình kinh tế hiệu quả có thể nhân rộng như mô hình nuôi lợn siêu nạc của anh Trương Hoàng Cương trung bình mỗi năm đạt doanh thu từ 600-700 triệu đồng.

Thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã tích cực huy động các nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, tập trung vào 5 tiêu chí còn lại (giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập, hộ nghèo) và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã hoàn thành. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT diễn ra sôi nổi thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Công tác an sinh xã hội, chế độ chính sách đối với người có công được quan tâm chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.

Góp phần vào sự đổi thay của Thạch Bình, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng trong xã đã bám sát nhiệm vụ chính trị, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức hội, sâu sát cơ sở, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia sản xuất, phát triển kinh tế, phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường ở khu dân cư; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; tham gia giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp, củng cố tổ chức Đoàn, Hội.

Xã phấn đấu đến năm 2020, bình quân thu nhập đạt 16-18 triệu đồng/người/năm; giá trị thu nhập 1 ha canh tác đạt 70 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo dưới 3% theo tiêu chí cũ (7% tiêu chí mới); 50% số thôn có nhà văn hóa đạt tiêu chuẩn; 100% thôn đạt danh hiệu văn hóa... Tin tưởng rằng với tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn, Thạch Bình sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương, đóng góp vào sự phát triển chung của huyện, của tỉnh.

Vân Giang