Vịnh Hạ Long vươn lên vị trí thứ hai trong bầu chọn Kỳ quan thiên nhiên thế giới

Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), Di sản thiên nhiên thế giới, hai lần được UNESCO công nhận hiện đang vượt lên xếp ở vị trí thứ hai trong danh sách 77 di sản được đề cử bầu chọn bảy Kỳ quan thiên nhiên thế giới mới của tổ chức New Open World, đứng sau Công viên quốc gia Fuerto Princesa Subterranean River của Philippines.

Trong tốp mười di sản đang được bầu chọn hàng đầu, Việt Nam còn có thêm Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) được xếp hạng ở vị trí thứ tám và đỉnh Phan-xi-păng (Lào Cai) xếp vị trí thứ chín.

Theo Nhandan