Vietnam win gold at World Wushu Champs in Shanghai

Vietnam bagged one gold, four silver and four bronze medals at the World Wushu Championships, which closed in Shanghai, China, on October 23.

Vietnam win gold at World Wushu Champs in Shanghai

Nguyen Thi Chinh (second, left) poses with her gold and medallists at the World Wushu Championships in China

Vietnam bagged one gold, four silver and four bronze medals at the
Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện