UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 6

  • Thứ Tư , 03/06/2020 03:33 GTM+7
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện