Năm du lịch quốc gia 2020 - Hoa Lư, Ninh Bình

  • Thứ Hai , 09/12/2019 10:17 GTM+7
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện