Khai trương Báo Ninh Bình điện tử

  • Thứ Sáu , 19/06/2020 07:55 GTM+7
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện