[Video] Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

  • Thứ Sáu , 08/09/2023 05:38 GTM+7
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện