[Video] Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

  • Thứ Tư , 24/05/2023 03:40 GTM+7
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện