Về thực hiện Đề án hỗ trợ xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa nhà dột nát

Ngày 25-9, Thường trực HĐND tỉnh Ninh Bình tổ chức đánh giá kết quả triển khai kế hoạch thực hiện Đề án hỗ trợ xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa nhà dột nát trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2008-2009.

Theo báo cáo từ Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 02 của tỉnh, công tác chuẩn bị cho việc hỗ trợ xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa nhà ở được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo yêu cầu, hoàn thành trước thời gian quy định.  Đến ngày 20-9, toàn tỉnh đã khởi công xây mới, cải tạo, sửa chữa 439 nhà, đạt 120%kế hoạch năm 2008, đạt 39,2% kế hoạch giai đoạn 2008-2009, trong đó số nhà đã hoàn thành là 206 nhà.  Đã có 5/8 huyện, thành phố, thị xã đạt và vượt kế hoạch năm 2008, trong đó có 2 đơn vị dự kiến hoàn thành kế hoạch hỗ trợ giai đoạn 2008-2009 ngay trong năm 2008 là thị xã Tam Điệp và thành phố Ninh Bình.

Tại hội nghị, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 02 các huyện, thành phố, thị xã đã trao đổi và làm rõ những vấn đề phát sinh còn tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện việc xây mới, sửa chữa nhà dột nát trên địa bàn như: Việc điều tra, khảo sát, thống kê hộ nghèo, hộ chính sách có khó khăn về nhà ở còn một số sai sót về đối tượng, tiêu chí; việc đề nghị bổ sung thêm đối tượng ở một số địa phương được hỗ trợ chậm gây khó khăn cho việc triển khai, tổ chức thực hiện; việc tổ chức hỗ trợ ở một số địa phương chưa đồng bộ, thiếu sự phối hợp trong việc xây dựng phương án hỗ trợ cho các hộ gia đình...

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án 02 và nâng cao chất lượng nhà được hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà dột nát thời gian tới cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như: Tập trung các nguồn lực hoàn thành tốt kế hoạch năm 2008; Tuyên truyền, đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận động xây dựng quỹ" Vì người nghèo" và huy động sự tham gia đóng góp của tổ chức, cá nhân cùng tham gia xây mới, sửa chữa nhà cho hộ nghèo, hộ chính sách; tiếp tục rà soát lại các đối tượng hỗ trợ để bổ sung kịp thời những đối tượng còn sót hoặc mới phát sinh để báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh.

 

Phan Hiếu