Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, đơn vị bầu cử số 3 tiếp xúc cử tri

Chiều 9/5, những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2016-2021, đơn vị bầu cử số 3, đã có cuộc tiếp xúc với cử tri phường Nam Sơn, Tây Sơn và xã Quang Sơn (thành phố Tam Điệp).

5 ứng cử viên là các ông, bà: Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Công Toản, Bí thư thành ủy Tam Điệp; Đồng Thị Thu Hoàn, công chức văn hóa xã hội phường Tân Bình, thành phố Tam Điệp; Nguyễn Thị Hồng Sâm, công chức văn hóa - xã hội phường Tây Sơn, thành phố Tam Điệp; Đỗ Thị Minh Tuyên, công chức văn hóa - xã hội phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp.

Tại hội nghị, cử tri đã được nghe đại diện Ủy ban MTTQ thành phố Tam Điệp giới thiệu tiểu sử của các ứng cử viên, tiếp đó các ứng cử viên trình bày dự kiến chương trình hành động nếu trúng cử làm đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2016-2021.

Nội dung của các chương trình hành động liên quan mật thiết với cương vị, chức trách mà các ứng cử viên đang đảm nhiệm như: Nâng cao hoạt động của bộ máy cán bộ nhà nước; đơn giản hóa và công khai thủ tục hành chính; cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh; tập trung chỉnh trang, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị; quan tâm đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; giải quyết tốt các chế độ, chính sách cho người có công và bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ khó khăn...

Thay mặt các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, đơn vị bầu cử số 3, đồng chí Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri đồng thời trực tiếp trả lời một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Đồng chí hứa với cử tri, nếu trúng cử làm đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ cố gắng tham gia đến mức cao nhất theo khả năng và điều kiện của mình, góp phần đổi mới mạnh mẽ hoạt động của HĐND tỉnh, nâng cao hơn nữa chất lượng giám sát, đặc biệt hiệu quả hoạt động giám sát sau trả lời chất vấn, tạo lòng tin trong cử tri và nhân dân.

Hà Phương

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện