UBND tỉnh làm việc với Trường Đại học Hoa Lư

Sáng 25/10, UBND tỉnh có buổi làm việc với Trường Đại học Hoa Lư về công tác phát triển nhà trường trong năm học 2019-2020 và giai đoạn tiếp theo. Đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

UBND tỉnh làm việc với Trường Đại học Hoa Lư

Các đồng chí lãnh đạo thảo luận về quy hoạch tổng thể Trường Đại học Hoa Lư.

Cùng dự có đồng chí Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương liên quan...

Trường Đại học Hoa Lư hiện có 267 cán bộ, giảng viên, nhân viên; trong đó biên chế sự nghiệp là 223 người; gồm 48 cán bộ, quản lý; 148 giảng viên; 27 chuyên viên và nhân viên. Về trình độ, có 14 Tiến sĩ, 166 Thạc sĩ; 1 cử nhân và 17 cao cấp lý luận chính trị; gần 100% cán bộ, giảng viên có trình độ tin học, ngoại ngữ đạt chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính.... Hiện trường có 6 phòng chức năng, 3 trung tâm, 7 khoa chuyên môn và 2 bộ môn.

Nhà trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tuyển sinh 34 ngành đào tạo, trong đó có 13 ngành trình độ đại học và 21 ngành trình độ cao đẳng. Từ năm 2017 đến nay, nhà trường tuyển sinh chủ yếu 13 ngành đào tạo trình độ đại học và 5 ngành trình độ cao đẳng. Nhà trường thực hiện hiệu quả chương trình hợp tác, liên kết đào tạo với các trường Đại học có uy tín trong nước để tuyển sinh đào tạo trình độ đại học, sau đại học và trung cấp nghề du lịch, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho địa phương.

Những năm gần đây, công tác tuyển sinh của trường gặp khó khăn, không tuyển đủ chỉ tiêu đề ra. Một số ngành đào tạo không tuyển sinh được, như: Giáo dục chính trị, các ngành sư phạm Toán, Vật lý, Hóa học, Ngữ Văn..., quy mô đào tạo giảm dần, một số giảng viên không đủ giờ dạy hoặc không có giờ dạy...

Trước thực tế nhu cầu phát triển của giáo dục đào tạo, Trường Đại học Hoa Lư đề xuất, kiến nghị được thành lập thêm một số đơn vị trực thuộc như: Trường phổ thông nhiều cấp học (Trường phổ thông thực hành sư phạm), làm cơ sở thực hành, thực tập cho sinh viên khối ngành sư phạm và đảm bảo các điều kiện để Bộ Giáo dục và đào tạo giao chỉ tiêu đào tạo giáo viên trong thời gian tới.

Thành lập Trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, có chức năng, nhiệm vụ là cơ sở chuyên sâu nghiên cứu khoa học, tạo ra những sản phẩm khoa học có chất lượng để chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước. Việc thành lập thêm các đơn vị trực thuộc, Nhà trường không xin thêm biên chế mà tự cân đối trong chỉ tiêu biên chế được giao...

Phát biểu tại buổi làm việc, các đại biểu nêu lên những thuận lợi, khó khăn, tồn tại, hạn chế của Trường Đại học Hoa Lư trong việc tuyển sinh những năm học qua và hiện nay; về trình độ đội ngũ, cơ sở vật chất; việc chuyển đổi, mở rộng tuyển sinh các ngành nghề đào tạo phù hợp với thực tiễn; về xây dựng Đề án phát triển nhà trường, trong đó có việc giải thể một số đơn vị hoạt động không hiệu quả, thành lập thêm một số đơn vị mới; sắp xếp, tinh giản lại tổ chức bộ máy, bố trí vị trí việc làm phù hợp...

Cùng với đó, nghiên cứu, tính toán chuyển đổi, cắt giảm một số hạng mục đầu tư trong xây dựng cơ sở vật chất tại cơ sở 2; triển khai Đề án đào tạo giảng viên có trình độ Tiến sĩ giai đoạn 2020-2030; về thu nhập của đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên; việc tăng cường hợp tác với các cơ sở giáo dục đại học lớn để phát triển đội ngũ và cơ cấu ngành nghề, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của địa phương...

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự đoàn kết, cố gắng của trường Đại học Hoa Lư trong những năm học qua, đã từng bước khắc phục những khó khăn trong vấn đề tuyển sinh, xây dựng đội ngũ; công tác đào tạo, bồi dưỡng, duy trì bộ máy; phát triển và nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học,... có những chuyển biến tích cực; kỷ luật, kỷ cương, an toàn trường học được giữ vững.

Đồng chí

Đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tuy nhiên, do những nguyên nhân chủ quan và khách quan, Trường Đại học Hoa Lư hiện còn gặp không ít khó khăn, thách thức, như: Chất lượng, cơ cấu đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên nhà trường còn nhiều bất cập và chưa đáp ứng yêu cầu của một trường Đại học, một Trung tâm đào tạo chất lượng cao. Kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học còn hạn chế.

Chất lượng tuyển sinh đầu vào 2 năm gần đây tuy đã được nâng lên nhưng vẫn còn thấp so với yêu cầu đào tạo. Chưa có kế hoạch và lộ trình xây dựng phát triển các khoa, ngành trọng điểm gắn với thế mạnh của nhà trường và nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của địa phương và khu vực. Công tác nghiên cứu, dự báo nguồn tuyển sinh, nắm bắt thông tin về việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp còn hạn chế. Cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học chưa đồng bộ, hiệu quả khai thác và sử dụng chưa cao...

Để tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Điến yêu cầu Trường Đại học Hoa Lư, trong thời gian tới, cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học và ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, giảng viên.

Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học. Tăng cường đầu tư, phát triển các khoa, ngành trọng điểm như Văn hóa - Du lịch, Kinh tế - kỹ thuật. Tập trung đầu tư, củng cố để phát triển Khoa Sư phạm, tăng cường hợp tác với các trường Đại học lớn trên cả nước nhằm đào tạo, bồi dưỡng giáo viên cho tỉnh và các tỉnh phụ cận, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông.

Khẩn trương thành lập Hội đồng trường theo quy định của Luật Giáo dục đại học (sửa đổi). Làm tốt công tác nghiên cứu, dự báo nguồn tuyển sinh, nắm bắt kịp thời, chính xác thông tin về việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp...

Đối với những kiến nghị, đề xuất của Trường Đại học Hoa Lư về thành lập một số đơn vị trực thuộc, xây dựng Đề án đào tạo trình độ Tiến sĩ giai đoạn 2020-2030, đầu tư sửa chữa, hoàn thiện cơ sở vật chất cho nhà trường..., đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý với chủ trương và giao cho Trường Đại học Hoa Lư phối hợp với các sở, ngành liên quan như Sở Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng... tham mưu cho UBND tỉnh các phương án triển khai thực hiện, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, tránh lãng phí trong quá trình khai thác, sử dụng.

Đồng thời, các sở, ban ngành, các huyện, thành phố trong tỉnh chủ động phối hợp, tăng cường hợp tác, tạo điều kiện để Trường Đại học Hoa Lư tham gia, triển khai các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học phù hợp với năng lực nhà trường và nhu cầu của cơ quan, đơn vị..., góp phần phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đưa Trường Đại học Hoa Lư xứng tầm với vai trò, vị thế của một trường Đại học đa ngành, một Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ của tỉnh Ninh Bình và các vùng phụ cận.

Trước đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Điến cùng Đoàn đã trực tiếp tham quan, khảo sát hiện trạng cơ sở vật chất, các điều kiện phục vụ hoạt động giảng dạy và học tập của Trường Đại học Hoa Lư.

Mỹ Hạnh - Minh Quang