Tuyên truyền về kết quả kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV

Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV diễn ra từ ngày 20/5/2020 đến ngày 19/6/2020 trong bối cảnh phòng chống Covid-19, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, kỳ họp đã kết thúc tốt đẹp và hoàn thành chương trình đề ra. Để phục vụ công tác tuyên truyền sau kỳ họp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giới thiệu đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV do Ban Tuyên giáo Trung ương và Văn phòng Quốc hội phối hợp soạn thảo.

Bấm vào đây xem toàn văn Đề cương tuyên truyền Kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV