Tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân 2023

Thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền biển đảo và thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân năm 2023 giữa Tỉnh ủy Ninh Bình với Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, sáng 12/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Lữ đoàn 131, Quân chủng Hải quân và Sở Giáo dục - Đào tạo tổ chức tuyên truyền biển, đảo và thu hút nguồn nhân lực tại các trường THPT Yên Mô A và THPT Yên Mô B (Yên Mô).

Tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân 2023

Tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực hải quân tại trường THPT Yên Mô A.

Tham gia buổi tuyên truyền ở 2 nhà trường có gần 350 học sinh nam. Các em đã được đại diện Lữ đoàn 131, Quân chủng Hải quân cung cấp thông tin về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo; về lịch sử truyền thống vẻ vang của Quân chủng Hải quân; chế độ, chính sách đặc thù của Đảng, Nhà nước đối với lực lượng Hải quân và yêu cầu phát triển của Hải quân nhân dân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay...

Đồng thời, các em cũng được tìm hiểu về quá trình hình thành, phát triển của Học viện Hải quân Việt Nam; điều kiện, quy trình tuyển sinh để trở thành sĩ quan phục vụ trong Quân chủng Hải quân; chế độ, chính sách đối với học viên, sĩ quan và các lực lượng trong Quân chủng Hải quân; về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, góp phần nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức cảnh giác trước âm mưu của các thế lực thù địch. 

Thông qua hoạt động tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức cho học sinh về tình yêu biển, đảo quê hương; khơi dậy niềm tin yêu, lòng tự hào dân tộc của các em học sinh - thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước đối với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đồng thời, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao vào phục vụ trong Quân chủng Hải quân, góp phần xây dựng lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong thời kỳ mới.

Cũng thông qua buổi tuyên truyền giúp các em học sinh có nhu cầu, nguyện vọng nắm được các tiêu chuẩn, thủ tục và định hướng cho bản thân đăng ký dự thi vào Học viện Hải quân trong kỳ thi tuyển sinh sắp tới.

Tin, ảnh: Huy Hoàng