Tuyên truyền lưu động phòng, chống HIV/AIDS

Nhân Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019, sáng 4/11, Đoàn thành niên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức ra quân tuyên truyền trực quan trên các tuyến đường chính và nhiều địa điểm công cộng trên địa bàn thành phố Ninh Bình.

Tuyên truyền lưu động phòng, chống HIV/AIDS

Tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS cho người dân tại các chợ thực phẩm.

Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS diễn ra từ ngày 10-11 đến 10-12-20189 với mục tiêu thúc đẩy sự tham gia của cả hệ thống chính trị và của toàn dân vào thực hiện "Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030", hưởng ứng các mục tiêu 90-90-90 và hướng tới kết thúc dịch HIV/AIDS ở Việt Nam vào năm 2030.

Theo số liệu thống kê, tính đến ngày 15/9/2019, lũy tích phát hiện nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Ninh Bình là 4.070 người; trong đó, tổng số trường hợp nhiễm HIV hiện còn sống là 1.796 người; tổng số trường hợp bệnh nhân AIDS còn sống là 1.182 người và tổng số trường hợp tử vong do AIDS là 1.092 người.

Trong 9 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh phát hiện 81 trường hợp nhiễm HIV; số chuyển AIDS là 24 trường hợp và 05 ca tử vong do AIDS.

Năm nay, Tháng hành động Quốc gia được Việt Nam tập trung vào chủ đề: "Cùng hành động để kết thúc dịch AIDS".

Trong đó tập trung tăng cường tư vấn cho người có nguy cơ cao thực hành các hành vi an toàn dự phòng lây nhiễm HIV, hỗ trợ người nhiễm HIV tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ về y tế và tuân thủ điều trị; lồng ghép tuyên truyền vào các cuộc họp tại địa phương; tổ chức nói chuyện chuyên đề phòng chống HIV/AIDS, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng hiểu rõ về bệnh HIV/AIDS và các biện pháp phòng chống; không phân biệt đối xử với người nhiễm và gia đình của họ, từ đó tích cực tham gia đẩy lùi, tiến tới thanh toán căn bệnh thế kỷ này vào năm 2030.

Sau khi tuyên truyền lưu động tại các tuyến phố chính trên địa bàn thành phố Ninh Bình, đoàn viên thanh niên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã thực hiện tuyên truyền trực tiếp tại một số chợ và các điểm công cộng có đông người dân tham gia, góp phần nâng cao ý thức người dân trong dự phòng lây nhiễm HIV và tham gia các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng.

Tin, ảnh: Hạnh Chi