Tuyên truyền các nhiệm vụ công tác dân vận cho cán bộ dân vận cơ sở

Sáng 23/5, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Ninh Bình, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tuyên truyền các nhiệm vụ công tác dân vận cho hơn 200 cán bộ dân vận ở các tổ dân phố của phường Ninh Khánh và Đông Thành (thành phố Ninh Bình).

Tuyên truyền các nhiệm vụ công tác dân vận cho cán bộ dân vận cơ sở

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các cán bộ, lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy đã truyền đạt nội dung 2 chuyên đề: Trao đổi một số nhiệm vụ công tác dân vận ở cơ sở, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh du lịch, văn minh đô thị; Tình hình tôn giáo trên địa bàn tỉnh và một số giải pháp tuyên truyền, vận động nhân dân đấu tranh phòng, chống các hiện tượng tín ngưỡng tôn giáo mới hoạt động trái pháp luật.

Thông qua các chuyên đề tại hội nghị nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận ở cơ sở kỹ năng, nghiệp vụ vận động quần chúng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tại địa phương trong tình hình hiện nay.

Đồng thời định hướng công tác vận động, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố lòng tin của người dân, nâng cao ý thức chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tập hợp đoàn kết nhân dân xây dựng đời sống văn hóa, gắn với xây dựng văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Ninh Bình.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong công tác dân vận thời gian qua.

Tin, ảnh: Thái Học