Trường Yên: Hiệu quả phong trào thi đua Dân vận khéo

Thời gian qua, phong trào thi đua Dân vận khéo của xã Trường Yên (Hoa Lư) được triển khai khá hiệu quả trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị, góp phần vào thắng lợi chung của xã.

Trường Yên: Hiệu quả phong trào thi đua Dân vận khéo

Hội viên phụ nữ xã Trường Yên làm vệ sinh môi trường trên địa bàn khu dân cư.

Gia đình bà Nguyễn Thị Tương ở thôn Tam Kỳ, xã Trường Yên những ngày này bận rộn hơn nhiều so với ngày thường do phải thu hoạch 9 ha lúa nhận cấy trên đất ruộng của những hộ không có điều kiện sản xuất; thu hoạch xong gia đình bà bán lại cho Công ty cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng, con nuôi Ninh Bình. Đồng thời với việc đưa 2 máy gặt đi làm dịch vụ khắp nơi, là tiến hành sửa chữa, bảo dưỡng 2 máy làm đất, 2 máy cấy để chuẩn bị cho vụ sản xuất tới của gia đình và đáp ứng nhu cầu của bà con nông dân trong xã, trong huyện. Đó còn chưa kể phải sắp xếp thời gian thật hợp lý để chăm sóc gần 2 ha cây trạch tả đang trồng. Bận rộn, có phần vất vả nhưng bù lại mỗi năm trừ chi phí sản xuất, gia đình bà thu nhập trên 500 triệu đồng. Gia đình bà Tương vì thế được nhiều người biết đến là một mô hình, điển hình "Dân vận khéo" trên lĩnh vực kinh tế của xã Trường Yên.

Trên địa bàn xã Trường Yên hiện nay, ngoài mô hình của gia đình bà Tương còn có mô hình phát triển kinh tế chăn nuôi trang trại của gia đình ông Nguyễn Văn Phích ở thôn Trường An, mỗi năm nuôi gần 200 con lợn, trung bình xuất chuồng 30 tấn lợn/năm. Bên cạnh đó ông Phích nuôi 4 con trâu, đàn dê 25 con và hàng trăm gà, vịt. Mô hình chăn nuôi gia trại của gia đình bà Trần Thị Thu ở thôn Trường Xuân, trước đây 2 vợ chồng mắc bệnh hiểm nghèo, thuộc diện hộ nghèo nhưng nay đã vươn lên thoát nghèo; hiện gia đình bà Thu có 5 con trâu, 10 con lợn, hàng trăm con gà, vịt, có ao thả cá, trồng sen... thu nhập 100 triệu đồng/năm.

Được biết trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và nhân dân trong xã luôn nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với công tác dân vận, coi đây là một nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; đồng thời xác định việc xây dựng mô hình, điển hình dân vận khéo là chìa khóa thành công trong công tác phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Do đó công tác tuyên truyền được quan tâm thực hiện thường xuyên. Các ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị đã chủ động đăng ký mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực được phân công phù hợp với từng địa bàn, lĩnh vực của đơn vị đảm nhiệm, nên các mô hình đăng ký đều phát huy được hiệu quả thiết thực. Trong giai đoạn 2016-2018 đã có 30 mô hình được đăng ký, trong đó có 10 mô hình, điển hình về phát triển kinh tế; 16 mô hình đăng ký trên lĩnh vực văn hóa-xã hội... 

Đặc biệt là trong việc thực hiện phong trào thi đua Dân vận khéo đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo trong việc tuyên truyền, vận động, thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội; của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí của công tác dân vận nói chung và phong trào thi đua dân vận khéo nói riêng. Tiêu biểu như mô hình dân vận khéo trong việc vận động nhân dân xây dựng cánh đồng mẫu lớn, cấy đồng giống, đồng trà bằng giống lúa Thiên ưu 8, Đài thơm, áp dụng kỹ thuật gieo sạ vào sản xuất của HTX Thắng Thành, HTX Minh Hoa; vận động nhân dân đóng góp kinh phí, công sức xây dựng nhà văn hóa thôn Bắc với tổng kinh phí 315 triệu đồng; tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở chi bộ thôn Trung, thôn Đông; mô hình tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo tồn, phát huy giá trị Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An, thực hiện văn minh du lịch; mô hình đoạn đường tự quản ở 16/16 thôn...

Theo đồng chí Dương Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trường Yên, phong trào thi đua Dân vận khéo được triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị đã góp phần vào thắng lợi chung của xã trong những năm qua. Đó là: Kinh tế, xã hội tiếp tục phát triển, sản xuất công nghiệp-TTCN, thương mại, dịch vụ du lịch tiếp tục đạt tốc độ tăng trưởng khá; thu nhập bình quân đầu người đạt 35 triệu đồng/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 4,05%; công tác quốc phòng-an ninh ngày càng được tăng cường; hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, năm 2016, 2017 Đảng bộ xã được công nhận Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, chính quyền được công nhận đơn vị lao động tiên tiến xuất sắc của huyện.

Bài, ảnh: Xuân Trường