Trường Quân sự Binh đoàn Quyết Thắng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập

Ngày 17/1, Trường Quân sự Binh đoàn Quyết Thắng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Ba.

Trường Quân sự Binh đoàn Quyết Thắng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập

Trường Quân sự Binh đoàn Quyết Thắng đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Ba.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống 40 năm xây dựng và trưởng thành của nhà trường. Ngày 19/1/1974 Tư lệnh Quân đoàn 1 đã ký quyết định thành lập Khung tập huấn cán bộ, nay là Trường Quân sự-Quân đoàn 1 nhằm đáp ứng nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Với chức năng là trung tâm giáo dục đào tạo của Binh đoàn Quyết Thắng, nhà trường luôn quán triệt sâu sắc các nghị quyết, các quan điểm phát triển về giáo dục, đào tạo của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh, nhất là nghị quyết của cấp ủy đảng các cấp về công tác giáo dục đào tạo trong tình hình mới.

Lãnh đạo, chỉ huy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức mọi mặt, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, giáo viên, học viên; phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, vai trò xung kích sáng tạo của tuổi trẻ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, Nhà trường đã tập trung triển khai nhiều giải pháp trong đó giải pháp quan trọng là xây dựng đội ngũ giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với nghề, có năng lực và cơ cấu hợp lý.

Hiện nay toàn trường có 72,15% giáo viên có trình độ đại học, 100% giáo viên đảm nhiệm tốt nội dung giảng dạy, đã kết hợp tốt phương pháp dạy học truyền thống với phương pháp dạy học hiện đại. Nhà trường đã đào tạo trên 48 nghìn học viên tốt nghiệp ra trường có phẩm chất đạo đức, có trình độ quản lý và chỉ huy đơn vị, hoàn thành tốt chức trách được giao, nhiều đồng chí đã trở thành tướng lĩnh, sỹ quan cao cấp, đảm nhiệm cương vị chủ chốt trong quân đội.

Trong phong trào thi đua Quyết thắng, các hội thi, hội thao nhà trường luôn đạt thành tích tốt. Công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ vào giảng dạy và phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật diễn ra sôi nổi rộng khăp trên tất cả các lĩnh vực. Qua các lần kiểm tra của Bộ và của Quân đoàn, Nhà trường luôn được đánh giá là đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục đào tạo và được Bộ Tổng tham mưu tặng bằng khen trong công tác giáo dục đào tạo năm học 2012-2013.

Cùng với nhiệm vụ trọng tâm là huấn luyện, giáo dục đào tạo, nhà trường còn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ đột xuất được cấp trên giao. Đồng thời tổ chức tốt các đợt luyện tập tổng hợp, hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác vận động quần chúng, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo, được chính quyền và nhân dân các địa phương đánh giá cao.

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập, Nhà trường được đảng, nhà nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ Quốc hạng 3, ghi nhận những thành tích và sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, giáo viên, học viên, chiến sỹ nhà trường trong sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng.

Duy Hiền-Thế Minh