Trường Quân sự báo công thực hiện CVĐ "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Ngày 16-5, tại Nhà bảo tàng Quân đoàn 1, Trường Quân sự (Quân đoàn I) đã tổ chức lễ báo công thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Trường Quân sự báo công thực hiện CVĐ

Thông qua các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với nhiều hình thức như: Học tập chuyên đề, kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… đã góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, giáo viên, học viên của nhà trường về thân thế, sự nghiệp và giá trị đạo đức của Bác. Nội dung Cuộc vận động được nhà trường cụ thể hóa thành yêu cầu rèn luyện cho cán bộ, đảng viên và quần chúng ở từng cơ quan, từng khoa và đơn vị.

Thực hiện Cuộc vận động, nhà trường đã không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, đã có 13 sáng kiến, cải tiến, đề tài khoa học được đưa vào ứng dụng. Đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đã tích cực học tập, rèn luyện đủ năng lực và phẩm chất đạo đức hoàn thành tốt chức trách được giao.

Nhà trường cũng đã chủ động xây dựng môi trường sư phạm mẫu mực, trong sạch, nói không với tiêu cực trong giáo dục - đào tạo.

Các mô hình: Lớp học kiểu mẫu, giờ học tự quản của thanh niên, thao trường quyết thắng được nhân rộng đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục - đào tạo, công tác sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm túc. Qua kiểm tra, 100% các khoa mục đạt yêu cầu, trong đó trên 85% khá giỏi, các Đại đội 12, 24, 31, 42 là những đơn vị đạt kết quả huấn luyện giỏi.

Ngoài ra, nhà trường còn chú trọng làm tốt công tác dân vận, dành hơn 2000 ngày công tình nguyện giúp dân xóa đói, giảm nghèo, phòng, chống lụt bão, xây dựng địa bàn đóng quân an toàn, góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh; vận động quyên góp xây dựng 2 nhà tình nghĩa…  

 

Đào Hiền