Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan bàn giao nhà tình nghĩa

Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan vừa phối hợp với Tổng cục Công nghiệp quốc phòng - Công ty Hồng Hà trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình ông Lê Huy Phục - đối tượng chính sách ở làng Bông, xã Yên Quang (Nho Quan).

Ông Lê Huy Phục là thương binh hạng 1/4, mất trên 91% sức khỏe, được gia đình đón về nhà chăm sóc, bị đau ốm triền miên nên hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

Được sự quan tâm của các cấp, các ngành, gia đình ông Phục đã được hỗ trợ xây nhà mới. Ngôi nhà có trị giá trên 60 triệu đồng do Công ty Hồng Hà thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) ủng hộ tiền, Đoàn thanh niên và Hội Cựu chiến binh xã Yên Quang đóng góp ngày công.

Sau hai tháng thi công, ngôi nhà mái bằng kiên cố có diện tích 50 m2 đã được khánh thành và bàn giao cho gia đình ông Lê Huy Phục.

Tin, ảnh: Minh Quang