Trung đoàn Công binh Hải quân 131 tổ chức tuyên truyền biển đảo tại huyện Kim Sơn

Ngày 28/3, Trung đoàn công binh Hải quân 131 phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình đã tổ chức tuyên truyền về biển, đảo cho học sinh trường PTTH Kim Sơn A và Kim Sơn B.

Tại buổi tuyên truyền các em học sinh đã được báo cáo viên của trung đoàn Công binh Hải quân 131 giới thiệu các chuyên đề bao gồm: Biển, đảo và vị trí, vai trò của biển đảo nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ; quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; những thành tích, chiến công tiêu biểu của Hải quân nhân dân Việt Nam; yêu cầu xây dựng và phát triển lực lượng của Quân chủng trong hiện tại và tương lai; Cơ sở, phương tiện hiện đại của Học viện Hải quân, Trường Trung cấp kỹ thuật Hải quân, quá trình đào tạo đội ngũ sỹ quan Hải quân, quân nhân chuyên nghiệp và hạ sỹ quan, chiến sỹ chuyên môn kỹ thuật Hải quân; Gương sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp và hạ sỹ quan, chiến sỹ chuyên môn kỹ thuật xuất sắc trưởng thành tiến bộ trong công tác ở các cơ quan, đơn vị; cán bộ, giảng viên, học viên đạt thành tích cao trong công tác giáo dục, đào tạo, học tập, rèn luyện tại HVHQ, Trường Trung cấp kỹ thuật Hải quân và các Trung tâm đào tạo trong toàn Quân chủng. Phổ biến các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với Quân chủng Hải quân; đối với sỹ quan, QNCN, học viên, chuyên môn kỹ thuật trong Quân chủng Hải quân; môi trường học tập, công tác khi ra trường... Thông qua hoạt động tuyên truyền giáo dục nhằm giúp các em học sinh có nhận thức đúng đắn, tự nguyện đăng ký dự thi, dự tuyển vào HVHQ, Trường Trung cấp kỹ thuật Hải quân và các cơ sở đào tạo trong Quân chủng, tạo chuyển biến mới cả về số lượng, chất lượng và diện đăng ký dự thi, dự tuyển đầu vào, bổ sung nhân lực chất lượng cao cho Quân chủng đáp ứng nhu cầu bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Quốc Khang