Triển khai nhiệm vụ công tác Thi đua- Khen thưởng 3 tháng cuối năm 2019

Chiều 13/9, Hội đồng Thi đua- Khen thưởng tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí thành viên Hội đồng Thi đua- Khen thưởng tỉnh.

Triển khai nhiệm vụ công tác Thi đua- Khen thưởng 3 tháng cuối năm 2019

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Ngay từ đầu năm, Hội đồng Thi đua- Khen thưởng tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức phát động, ký kết giao ước thi đua giữa 16 khối thi đua trong toàn tỉnh với chủ đề "Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2019".

Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức các phong trào thi đua gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các phong trào thi đua được phát động sôi nổi, rộng khắp, trọng tâm là phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2019, các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI.

Hội đồng Thi đua- Khen thưởng tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh phong trào thi đua theo chủ đề, đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Đặc biệt đã tập trung triển khai đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình (1959-2019). Công tác xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; công tác khen thưởng được quan tâm thực hiện.

Đến ngày 31/8/2019, tỉnh Ninh Bình đã trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" cho 6 mẹ; đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương các loại cho 26 tập thể, cá nhân; đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 13 tập thể; đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 25 tập thể, 39 cá nhân. Ngoài ra, tỉnh thường xuyên khen thưởng chuyên đề, đột xuất cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tại hội nghị, các đại biểu phát biểu làm rõ những kết quả đạt được trong công tác thi đua, khen thưởng 9 tháng đầu năm; đề xuất các giải pháp nhằm triển khai hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019. Đồng thời thảo luận, đóng góp ý kiến và bỏ phiếu biểu quyết khen thưởng cấp Nhà nước cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của tỉnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua- Khen thưởng tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến đóng góp thẳng thắn của các đại biểu; đồng thời khẳng định những chuyển biến tích cực, hiệu quả của phong trào thi đua, công tác khen thưởng.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; nêu gương người tốt, việc tốt để biểu dương, tôn vinh, phát huy tinh thần sáng tạo, cổ vũ tập thể, cá nhân quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh chủ động tham mưu cho UBND tỉnh tổng kết phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh; tổng kết đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình (1959-2019); tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Ninh Bình lần thứ V (2020-2025); thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội.

Tiếp tục rà soát khen thưởng thành tích kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ còn tồn đọng, đảm bảo kịp thời theo quy định, góp phần tri ân người có công. Sở Nội vụ phát huy vai trò cơ quan tham mưu trong việc hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng; tiến hành thẩm định hồ sơ đề nghị của các cơ quan, đợn vị, địa phương trình cấp có thẩm quyền khen thưởng...

Mai Lan - Đức Lam