Triển khai Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý

Ngày 14/10, Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị triển khai Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 -2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 1/6/2015.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hùng Tiến, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng của tỉnh. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo ngành thành viên của Hội đồng: Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Tài chính.

Tham gia còng có thành viên Hội đồng phối hợp và Tổ thư ký của Hội đồng phối hợp tỉnh; đại diện các cơ quan Cảnh sát điều tra, An ninh điều tra, Trại tạm giam Công an tỉnh; Chánh các Tòa thuộc TAND tỉnh; đại diện lãnh đạo Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; Chủ nhiệm Đoàn Luật sư và các Luật sư - Cộng tác viên trợ giúp pháp lý; lãnh đạo, Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh.

Dự hội nghị, các đại biểu nghe đồng chí Nguyễn Hùng Tiến, Giám đốc Sở Tư pháp - Chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Ninh Bình triển khai nội dung Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 01/06/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025; Nghị định số 80/2015/NĐ-CP ngày 17/9/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2013/NĐ-CP ngày 05/02/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị đình số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý.

Tiếp đó nghe đồng chí Bùi Thị Thanh Tâm, Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh, thành viên Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh trình bày Dự thảo báo cáo kết quả công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận, trao đổi một số nội dung về Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý, nêu ra các khó khăn, đề xuất, giải pháp trong quá trình thực hiện Đề án tại địa phương và đề nghị Bộ Tư pháp, Cục Trợ giúp pháp lý tham mưu, đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sớm ban hành Luật Trợ giúp pháp lý sửa đổi, bổ sung để các địa phương có cơ sở pháp lý triển khai thực hiện Đề án, đảm bảo quyền được trợ giúp pháp lý của các đối tượng cũng như ổn định đời sống của đội ngũ viên chức thực hiện trợ giúp pháp lý.

Tại hội nghị cũng có một số tham luận được trình bày, như: Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành, trách nhiệm của các ngành thành viên, chất lượng thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng…

Đoàn Hải

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện