Triển khai công tác Kiểm sát năm 2020

Ngày 10/1 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm sát năm 2019, triển khai công tác Kiểm sát năm 2020. Dự hội nghị có đại diện Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, các sở, ngành có liên quan.

Triển khai công tác Kiểm sát năm 2020

Trao cờ thi đua xuất sắc cho Viện KSNS tỉnh Ninh Bình.

Năm 2019, ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh đã thực hiện quyết liệt các giải pháp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Không để xảy ra oan sai và bỏ lọt tội phạm. Kiểm soát 100% số vụ án hình sự ngay từ khi khởi tố. Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động điều tra, ra yêu cầu điều tra, quyết định điều tra đúng thời hạn 100% số vụ án hình sự đã có kết luận điều tra, đề nghị truy tố.

Tỷ lệ kháng nghị các loại án được Tòa án chấp thuận 100%. Ngành Kiểm sát đã góp phần giữ vững an ninh chính trị và ổn định trật tự xã hội; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổchức và công dân, phục vụ tich cực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Năm 2020, với phương châm "Đoàn kết, đổi mới -trách nhiệm, kỷ cương -thực chất, hiệu quả" ngành Kiểm sát xác định nhiệm vụ trọng tâm là chủ động phối hợp với các ngành, các cấp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tập trung nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự, chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại các phiên tòa. Tăng cường phối hợp với cơ quan điều tra, Tòa án cùng cấp trong xác định, giải quyết các vụ án trọng điểm để giải quyết kịp thời, phục vụ có hiệu quả yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần kiềm chế dẫn tới giảm dần tội phạm phát sinh trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đã được UBND tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh khen thưởng.

Trần Dũng- Đức Lam