Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

Sáng 23-3, Ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị bầu cử số 1 đã tổ chức hội nghị thống nhất phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Ban Bầu cử và thông qua kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thế Minh

Đồng chí Đinh Chung Phụng, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh, Trưởng ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị bầu cử số 1 dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Đinh Ngọc Hà, ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí là thành viên Ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị bầu cử số 1 gồm: thành phố Ninh Bình, huyện Hoa Lư, Gia Viễn và Nho Quan.

Hội nghị đã nghe đồng chí Đinh Chung Phụng, quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV; nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Bầu cử được quy định tại Luật Bầu cử Quốc hội và đại biểu HĐND.

Hội nghị đã thông báo, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị bầu cử số 1; Triển khai kế hoạch công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị bầu cử số 1.

Theo kế hoạch, các thành viên của Ban Bầu cử với trách nhiệm được phân công, căn cứ vào kế hoạch, xây dựng lịch trình, phối hợp với thường trực HĐND, UBND, ủy ban MTTQ cấp huyện, cấp xã, các ngành, các cấp đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra chu đáo các công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử, đảm bảo tốt các điều kiện cho cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Đinh Chung Phụng đã tiếp thu các ý kiến đóng góp, đề nghị các đồng chí thành viên của Ban Bầu cử đơn vị số 1 quan tâm triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Trong đó lưu ý: các đồng chí Chủ tịch UBND các huyện, thành phố ngoài nhiệm vụ công tác bầu cử cần quan tâm thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn; chỉ đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cử tri và nhân dân tích cực tham gia bầu cử; chỉ đạo các xã, phường, thị trấn nắm bắt, xác định, niêm yết danh sách cử tri, nhất là những lao động đi làm ăn xa, lao động đang làm việc tại nước ngoài; kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ cho bầu cử như hòm phiếu, con dấu, địa điểm bỏ phiếu; chỉ đạo cấp cơ sở quan tâm làm tốt việc lựa chọn người tham gia vào Tổ bầu cử

Bùi Diệu

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện