Triển khai các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng (khóa X)

Sáng 8/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh để nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng (khóa X).

Thảo luận thông qua chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết; thảo luận dự thảo báo cáo đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, trọng tâm công tác quý IV năm 2008. Dự hội nghị có các đồng chí: Tạ Nhật Thới, phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn thắng, phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Các đồng chí trong BCH Đảng bộ tỉnh, trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Hội nghị đã nghe đồng chí Tạ Nhật Thới, phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND Tỉnh và đồng chí Đinh Chung Phụng, TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày nội dung cơ bản của các Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 BCH T.Ư Đảng lần thứ X: Nghị quyết số 25-NQ/TƯ ngày 25/7/2008 về " tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa"; Nghị quyết số 26-NQ/TƯ ngày 05/8/2008 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị quyết số 27-NQ/TƯ ngày 06/8/2008 về "xây dựng đội ngũ tri thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước".

Hội nghị đã nghe đồng chí Bùi Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Tỉnh trình bày tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, BCH TƯ Đảng (khóa X) và dự thảo báo cáo của Tỉnh ủy về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, trọng tâm công tác quý IV năm 2008. Các đại biểu dự hội nghị cũng đã thảo luận thông qua Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, BCH TƯ Đảng (Khóa X). 

Báo cáo đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm cho thấy: Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định và tăng trưởng khá, vụ lúa đông xuân năng suất bình quân đạt 62,36 tạ/ha, sản lượng đạt 256,1 nghìn tấn, gieo cấy lúa mùa hoàn thành trong khung thời vụ, năng suất ước đạt 54,53 tạ/ha, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 4232,9 tỷ đồng, tăng 49,8% so với cùng kỳ, đạt 83,2% kế hoạch năm; tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước đạt 3776 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ, đạt 68,7% kế hoạch năm; các công trình trọng điểm được quan tâm triển khai xây dựng đúng kế hoạch; thu ngân sách trên địa bản ước đạt 1239,5 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 12% xuống còn 9,6%.  Công tác xây dựng Đảng, xâu dựng Chính quyền, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể được quan tâm chỉ đạo, đạt được nhiều kết quả; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữu vững.

Về trọng tâm công tác quý IV năm 2008: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, cải cách hành chính và phòng chống tham nhũng; tập trung chỉ đạo thu hoạch nhanh gọn lúa mùa, chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai sản xuất vụ đông; tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách nhất là thu thuế và phí, đấu giá quyền sử dụng đất, thu thuế xuất nhập khẩu; tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, kiềm chế và giảm mạnh tai nạn giao thông, giải quyết những phát sinh trong hoạt động tôn giáo và những tồn tại trong việc thực hiện chế độ chính sách đối với cựu thanh niên xung phong; tiếp tục thực hiện Nghị quyết 10 của Tỉnh ủy, đề án số 02 của HĐND tỉnh về hỗ trợ xây mới, cải tạo, sửa chữa nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ chính sách có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh; tổ chức tốt kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ XII….

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Tạ Nhật Thới, phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Việc quán triệt các Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 BCH TƯ Đảng khóa X phải được thực hiện nghiêm túc, tiết kiệm có hiệu quả.  Các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc trên cơ sở tình hình thực tế địa phương chuẩn bị chu đáo chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của đơn vị mình theo tinh thần Chương trình hành động của Tỉnh ủy để triển khai thực hiện nhằm đạt hiệu quả cao nhất.  Về nhiệm vụ trọng tâm công tác quý IV năm 2008, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh một số vấn đề: tập trung mọi điều kiện sản xuất vụ đông với diện tích trên 19 nghìn ha; thực hiện tốt công tác thu ngân sách nhằm đạt trên 1.700 tỷ đồng; triển khai các dự án trọng điểm, các dự án phục vụ phát triển du lịch, dịch vụ; tăng cường các biện pháp kiềm chế tai nạn giao thông; chỉ đạo chặt chẽ giải quyết các vấn đề tôn giáo, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, đặc biệt là những vụ việc phức tạp kéo dài…

Quỳnh Thu