Trao đổi kinh nghiệm vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội

Ngày 22/11, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Đồng chí Đỗ Việt Anh, TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình chủ trì hội nghị. Cùng dự, có lãnh đạo đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố.

Trao đổi kinh nghiệm vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội

Các đại biểu dự hội nghị.

Những năm qua, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã phối hợp với các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội của tỉnh tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy có nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương và của tỉnh về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Đặc biệt, hệ thống dân vận của tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động, phối hợp với MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội cùng cấp tổ chức tạo đàm, trao đổi kinh nghiệm về những điển hình tiên tiến trong việc thực hiện các phong trào, đã bước đầu tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, góp phần gìn giữ, phát huy những phong tục tập quán tốt đẹp, xóa bỏ hủ tục lạc hậu.

Nhiều mô hình, điển hình nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang đang được nhân rộng ở các địa phương. Với sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, trong năm 2018, toàn tỉnh có trên 6500 đám cưới được tổ chức thì có trên 6400 đám cưới thực hiện nếp sống văn minh (chiếm 98,3%), đặc biệt có trên 5700 đám cưới không mời thuốc lá.

Đối với việc tang, năm 2018, toàn tỉnh có 4556 đám tang, trong đó có 4529 đám tang thực hiện nếp sống văn minh, chiếm 99,41%. Các lễ hội trên địa bàn tỉnh cơ bản bám sát các quy định của Trung ương và của tỉnh, do đó đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các lễ hội truyền thống được khôi phục và duy trì.

Tuy nhiên, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang và lễ hội vẫn còn một số hạn chế, đặt ra cho công tác vận động, tuyên truyền trong nhân dân cần phải có sự thay đổi để mang lại hiệu quả tích cực hơn nữa.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang và lễ hội để các ngành các địa phương có thể học tập, làm theo trên cơ sở vận dụng sáng tạo, linh hoạt và phù hợp với thực tiễn của từng địa phương, đơn vị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Việt Anh, TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh yêu cầu, thông qua hội nghị này, mỗi cán bộ, công chức, viên chức đều có thêm kinh nghiệm để tham mưu cho lãnh đạo cơ quan xây dựng các kế hoạch và triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Kết luận và quyết định của Trung ương, của tỉnh về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, các địa phương cần ban hành các chế tài xử lý các trường hợp vi phạm quy chế đô thị, lấn chiến lòng nề đường để mắc rạp tổ chức đám tang, đám cưới làm mất mỹ quan, mất an toàn giao thông; sửa đổi, bổ sung và thực hiện hương ước, quy ước ở thôn, xóm, phố; xây dựng các mô hình, điển hình "Dân vận khéo", qua đó góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trong thời gian tới.

Nguyễn Hùng- Minh Quang

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện