Trả lời bạn đọc

Hỏi: Người lao động mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành, thì thời gian được hưởng chế độ ốm đau như thế nào?

Trả lời:

Khoản 2, Điều 26 Luật BHXH năm 2014 quy định, người lao động nghỉ việc do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành, thì được hưởng chế độ ốm đau như sau: Tối đa 180 ngày, tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần; hết thời hạn 180 ngày hưởng chế độ ốm đau nêu trên mà vẫn tiếp tục điều trị, thì được hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức thấp hơn nhưng thời gian hưởng tối đa bằng thời gian đã đóng BHXH.

Để được hỗ trợ tư vấn và giải đáp chi tiết, bạn có thể liên hệ đến Tổng đài của BHXH Việt Nam, theo số điện thoại: 1900.9068.

P.B.Đ