Trả lời bạn đọc

Hỏi: Đối tượng nào bắt buộc phải khai báo tạm vắng khi đi khỏi nơi cư trú?

Trả lời: Khai báo tạm vắng là một trong những thủ tục về cư trú, dưới đây là những đối tượng bắt buộc phải khai báo tạm vắng theo quy định. Theo Điều 32 Luật Cư trú năm 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2013) về khai báo tạm vắng, những đối tượng sau bắt buộc phải khai báo tạm vắng:

Đi khỏi nơi cư trú từ 1 ngày trở lên phải khai báo tạm vắng: Bị can, bị cáo đang tại ngoại. Người bị kết án phạt tù nhưng chưa có quyết định thi hành án hoặc được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù. Người bị kết án phạt tù được hưởng án treo; người bị phạt cải tạo không giam giữ. Người đang bị quản chế; đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, trường giáo dưỡng nhưng đang được hoãn chấp hành hoặc tạm đình chỉ thi hành.

Đi khỏi nơi cư trú từ 3 tháng trở lên phải khai báo tạm vắng: Người trong độ tuổi làm nghĩa vụ quân sự, dự bị động viên đi khỏi huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi mình cư trú.

Như vậy, những người có nhu cầu đăng ký tạm trú tại địa phương khác khi đi khỏi nơi thường trú mà không thuộc các trường hợp trên thì không bắt buộc phải khai báo tạm vắng.

P.B.Đ