Tp. Ninh Bình với việc thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương

Thấu suốt hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những năm qua Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố Ninh Bình đã đoàn kết, phấn đấu đưa thành phố phát triển toàn diện, đặc biệt lãnh đạo thành phố đã thường xuyên quan tâm, chăm lo đến nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương.

Tp. Ninh Bình với việc thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương

Thực hành "Đánh địch đổ bộ đường không" tại phường Tân Thành, Tp. Ninh Bình. Ảnh: Mạnh Cường

Năm 2011, cơ quan Quân sự các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng... Là cơ quan thường trực của Hội đồng, Ban CHQS thành phố đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành chức năng tổ chức thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng - an ninh cho các đối tượng, qua kiểm tra 100% đạt yêu cầu, có trên 80% khá, giỏi.

 

Bên cạnh đó, Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh thành phố đã chỉ đạo các trường THPT, THCN và cao đẳng trên địa bàn tổ chức giáo dục quốc phòng - an ninh cho 6.458 học sinh, sinh viên đúng, đủ nội dung và thời gian quy định, kết quả kiểm tra đạt khá. Ngoài nội dung chương trình theo quy định hàng năm, năm 2011 thành phố Ninh Bình đã quan tâm chỉ đạo tổ chức tập huấn, quán triệt Luật Dân quân tự vệ, Luật Nghĩa vụ quân sự, Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên và nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương đến 100% đầu mối các xã, phường, cơ quan, đơn vị. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, công tác giáo dục quốc phòng - an ninh của thành phố đã đạt hiệu quả thiết thực, nâng cao nhận thức toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong quá trình xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thành phố chủ động gắn phát triển KT- XH với tăng cường quốc phòng - an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Ban CHQS thành phố đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về quốc phòng; tổ chức tốt các cuộc diễn tập chiến đấu trị an, phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn..., góp phần ổn định tình hình, tạo thuận lợi cho phát triển KT- XH của thành phố.

 

Thành phố luôn chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang có cơ cấu, thành phần và số lượng hợp lý, chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) và chiến đấu ngày càng cao. Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng theo đúng pháp lệnh với phương châm "Vững mạnh rộng khắp". Đến nay, toàn thành phố đã có trên 100 đầu mối dân quân tự vệ với số lượng chiếm 1,5% dân số. Các trung đội dân quân cơ động của các phường, xã đã thực hiện nghiêm chế độ tuần tra, canh gác, trực SSCĐ phối hợp bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Công tác huấn luyện SSCĐ cho các lực lượng được quan tâm; tham gia hội thi, hội thao cấp tỉnh đều đạt giải cao. Đội ngũ cán bộ quân sự xã, phường được quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

 

Công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên được thành phố coi trọng, thực hiện tốt các khâu từ tạo nguồn, đăng ký quản lý, sắp xếp biên chế vào các đơn vị động viên đến việc tổ chức huấn luyện kiểm tra SSCĐ theo đúng pháp lệnh, bảo đảm đầy đủ các chế độ, chính sách cho quân dự bị. Năm 2011, mặc dù còn nhiều khó khăn về nguồn thanh niên sẵn sàng nhập ngũ nhưng thành phố vẫn hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân bảo đảm chất lượng; chú trọng tổ chức huấn luyện lực lượng dự bị động viên tham gia diễn tập chiến đấu trị an, phòng, chống lụt bão, nâng cao khả năng SSCĐ, kịp thời xử lý các tình huống xảy ra. Quản lý chặt chẽ lực lượng, phương tiện kỹ thuật sẵn sàng động viên và hoàn thành mọi nhiệm vụ khi có lệnh.

 

Công tác phối hợp giữa Quân đội với Công an theo Quyết định 107 của Thủ tướng Chính phủ được thực hiện có hiệu quả.

 

LLVT thành phố đã phối hợp đẩy mạnh công tác vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tham gia các hoạt động xây nhà tình nghĩa, xóa đói, giảm nghèo, phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn... Thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương Quân đội, đặc biệt là đã phối hợp với phòng Lao động, Thương binh và Xã hội và các phường, xã tổ chức đón 87 hài cốt liệt sỹ ở các chiến trường về quê hương...

 

Với nỗ lực của cán bộ, chiến sỹ LLVT thành phố bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả đã góp phần bảo đảm an sinh, thúc đẩy KT- XH phát triển, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 

Đặng Đình Phương

(Ban CHQS thành phố Ninh Bình)

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện