Tp. Ninh Bình: Tổng kết công tác QS - QP địa phương năm 2011

Ngày 8-12, Ban CHQS thành phố Ninh Bình đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Quân sự - Quốc phòng địa phương năm 2011, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2012.

Tp. Ninh Bình: Tổng kết công tác QS - QP địa phương năm 2011

Huấn luyện nơi thao trường. Ảnh: Hồng Nam

Năm 2011, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cơ sở hoàn thành toàn diện các mặt công tác Quân sự - quốc phòng địa phương. Nổi bật là LLVT thành phố đã duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, trực phòng chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành chức năng, đặc biệt là Công an thành phố, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Công tác huấn luyện luôn được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, chất lượng huấn luyện được nâng lên.

 

Ban CHQS thành phố đã phối hợp với các ban, ngành chức năng tổ chức thực hiện tốt công tác giáo dục Quốc phòng - an ninh. Trong công tác tuyển quân, đã tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố chỉ đạo thực hiện tốt các khâu, các bước, tổ chức tốt công tác giao quân đợt 1 đảm bảo chỉ tiêu, chất lượng tốt. Về công tác Đảng, công tác chính trị, đã thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng LLVT thành phố luôn có bản lĩnh chính trị  vững vàng, đoàn kết, thống nhất cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. LLVT thành phố cũng đã thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội.

 

Tại hội nghị tổng kết, Đại đội pháo phòng không dân quân Phương Đình đã được Bộ Tư lệnh Quân khu III tặng danh hiệu đơn vị Quyết thắng; có 2 tập thể, 13 cá nhân được Bộ CHQS tỉnh khen thưởng; 7 tập thể, 12 cá nhân được UBND thành phố khen thưởng; 6 tập thể, 10 cá nhân được Ban CHQS thành phố khen thưởng.

 

Minh Châu