Tp. Ninh Bình, Nho Quan, Gia Viễn: tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng

Sáng 15-11, thành phố Ninh Bình, huyện Nho Quan, huyện Gia Viễn tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng LLVT giai đoạn 2008-2011.

Tp. Ninh Bình, Nho Quan, Gia Viễn: tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng

Các cá nhân, tập thể ở huyện Nho Quan nhận phần thưởng

* Phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT thành phố Ninh Bình 3 năm qua đã được phát động rộng khắp với những chủ đề có ý nghĩa thiết thực, lôi cuốn được đông đảo cán bộ, chiến sĩ LLVT và nhân dân tham gia. Phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT luôn kết hợp chặt chẽ với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, các cuộc vận động lớn của các cấp, các ngành.

 

Từ năm 2008 - 2011, LLVT thành phố đã phát động 6 đợt thi đua thường xuyên, 13 đợt thi đua cao điểm. Thông qua thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng đã góp phần nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương, xây dựng LLVT thành phố vững mạnh về chính trị, năm 2010 Đảng bộ Quân sự thành phố được BCH Đảng bộ tỉnh tặng cờ Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu xuất sắc 5 năm (2005-2010).

 

Phong trào thi đua Quyết thắng cũng tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy LLVT thành phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng lực lượng, thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần kỹ thuật, chính sách hậu phương quân đội; tăng cường công tác dân vận, xây dựng "thế trận lòng dân" ngày càng vững chắc. Thông qua phong trào thi đua Quyết thắng đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, từ năm 2008 đến nay đã cớ 95 tập thể, 145 cá nhân được các cấp khen thưởng.

 

Tại Đại hội thi đua Quyết thắng của LLVT thành phố Ninh Bình, 1 tập thể và 1 cá nhân đã được nhận Bằng khen của Bộ quốc phòng; UBND thành phố tặng giấy khen cho 7 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc.

 

* Phong trào thi đua Quyết thắng LLVT huyện Nho Quan từ năm 2008 đến nay đã có những chuyển biến tích cực, đồng bộ và hiệu quả. Qua thực hiện phong trào đã thu hút được đông đảo cán bộ, chiến sỹ, các lực lượng và nhân dân tích cực tham gia góp phần đưa công tác quân sự, quốc phòng địa phương của Nho Quan ngày càng đi vào nền nếp, chất lượng. Công tác phối hợp hiệp đồng với lực lượng công an, các ngành, các cấp, các đơn vị quân đội góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị , trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.

 

Phong trào thi đua Quyết thắng đã tạo động lực góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng, tổ chức chính trị, xã hội ở cở sở vững mạnh. Đội ngũ cấp ủy viên thường xuyên được kiện toàn và củng cố đủ về số lượng, và chất lượng. Từ năm 2008 đến nay, Đảng bộ và 4 Chi bộ trực thuộc liên tục đạt trong sạch vững mạnh, 100% cán bộ đảng viên LLVT đều được công nhận là đảng viên đủ tư cách, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 90%.

 

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của LLVT huyện qua thực hiện phong trào đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện các nhiệm vụ như : tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, huấn luyện dân quân tự vệ, công tác giáo dục quốc phòng và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng trên địa bàn góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội. Công tác đảm bảo hậu cần, tài chính nâng cao đời sống vật chất tinh thần, LLVT và phong trào "ngành hậu cần quân khu 3 làm theo lời Bác" luôn được quan tâm và thực hiện tốt. Bên cạnh đó, phong trào thi đua quyết thắng đã góp phần thực hiện tốt công tác đảm bảo kỹ thuật và thực hiện tốt cuộc vận động "Quản lý khai thác vũ khí, trang bị tốt bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông".

Đại hội, UBND huyện tặng giấy khen cho 9 tập thể, 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào TĐQT giai đoạn 2008 -2011.

Huyện Gia Viễn vừa tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) giai đoạn 2008-2011.

 

Trong những năm qua, phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT huyện Gia Viễn tập trung hướng vào các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tạo được sự chuyển biến đột phá trên các mặt công tác, hoàn thành nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Trong 3 năm, đã phát động 6 đợt thi đua thường xuyên và 13 đợt thi đua đột kích, nhiều phong trào đạt hiệu quả cao như: "Sáng mãi phẩm chất anh Bộ đội Cụ Hồ", phong trào "Mừng Đảng, mừng Xuân, ra quân quyết thắng", "Âm vang Điện Biên"…

 

Thông qua các phong trào thi đua, chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT được nâng lên, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, từ năm 2008 đến nay đã có 94 tập thể và 191 cá nhân được các cấp khen thưởng. Phong trào thi đua đã góp phần quan trọng trong xây dựng LLVT huyện vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, trong nhiều năm qua, Đảng bộ Quân sự huyện luôn đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh. Phong trào thi đua cũng đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của LLVT địa phương, hàng năm đều hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, duy trì thực hiện nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, tổ chức huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cho 100% đầu mối dân quân tự vệ, dự bị động viên…

 

Tại Đại hội thi đua Quyết thắng, có 7 tập thể và 13 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện khen thưởng và 3 cá nhân được Ban CHQS huyện khen thưởng.

 

Nhóm Phóng Viên