Tổng kết và trao giải Cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Chiều 30/8, Ban Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội cấp tỉnh đã tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi.

Tổng kết và trao giải Cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Trao giải cho các thí sinh đạt giải cao tại cuộc thi.

Cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội cấp tỉnh đã được Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh phối hợp với các tổ chức Hội, đoàn thể nhận ủy thác phát động và tổ chức.

Sau hơn 2 tháng phát động, Cuộc thi nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của cán bộ Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh; cán bộ, hội viên, đoàn viên của 4 tổ chức Hội, đoàn thể nhận ủy thác; cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Ban tổ chức Cuộc thi đã nhận được 796 bài dự thi.

Nhìn chung các bài thi đều trả lời tốt các câu hỏi theo yêu cầu, phần tự luận được các tác giả đầu tư công phu, đa dạng đảm bảo đúng thể lệ cuộc thi và phản ánh nhận thức của cá nhân về việc triển khai Chỉ thị 40, đồng thời đưa ra lập luận dẫn chứng cụ thể với sức thuyết phục cao, kiến nghị và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai Chỉ thị 40 sát với thực tiễn.

Thông qua Cuộc thi đã giúp cán bộ, người lao động Ngân hàng CSXH; cán bộ, hội viên, đoàn viên của các tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác; các đối tượng thụ hưởng chính sách và mọi tầng lớp nhân dân nhận thức đúng đắn Chỉ thị 40 của Ban Bí thư.

Cấp ủy, chính quyền các cấp nhận thức rõ về vào trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội của địa phương. Từ đó góp  phần đưa đồng vốn tín dụng chính sách đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 5 giải khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả có bài viết đoạt giải. Trên cơ sở đó, Ban Tổ chức chọn 6 bài thi xuất sắc nhất tham dự Cuộc thi tìm hiểu về Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội cấp Trung ương.

Hồng Giang - Anh Tuấn