Tổng kết cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh

Ngày 9/10, Ban Chỉ đạo cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm quá trình thực hiện. Dự hội nghị có các đồng chí: Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của tỉnh; thành viên Ban chỉ đạo cấp tỉnh; Ban chỉ đạo các huyện, thành phố; các tập thể và cá nhân được khen thưởng.

Tổng kết cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh

Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong thực hiện cuộc tổng điều tra.

Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 bắt đầu từ ngày 01/4 đến hết ngày 25/4/2019. Theo kết quả điều tra sơ bộ, tổng số dân của tỉnh vào thời điểm 0h00 ngày 01/4/2019 là 982.487 người, tăng 83,49 nghìn người so với năm 2009. Trong đó, dân số nam chiếm 49,8%; dân số nữ chiếm 50,2%; dân số khu vực thành thị chiếm 21%; khu vực nông thôn chiếm 79%.

Tỷ lệ tăng dân số bình quân trong giai đoạn 2009-2019 của tỉnh là 0,89%, thấp hơn cả nước và vùng đồng bằng sông Hồng. Tỷ số giới tính của dân số là 99,2 nam/100 nữ, cao hơn tỷ số giới tính toàn quốc. Toàn tỉnh có 42 dân tộc sinh sống, tăng 16 dân tộc so với năm 2009, trong đó tỷ lệ người dân tộc Kinh chiếm 97,01%, dân tộc Mường chiếm 2,78%, dân tộc khác 0,21%.

Về nhà ở, tỉnh Ninh Bình có 296.369 hộ dân cư (tăng 39.281 hộ so với năm 2009), trong đó có 99,5% hộ dân cư đang sống trong nhà kiên cố và bán kiên cố. Toàn tỉnh có 8 hộ không có nhà ở, giảm 193 hộ so với năm 2009. Diện tích nhà ở bình quân đầu người là 24,9 m2/người, cao hơn trung bình cả nước (23,5 m2/người). Tỷ lệ tăng số hộ dân cư trong giai đoạn 2009 - 2019 là 1,43%.

Tham luận, trao đổi, các đại biểu đều đánh giá cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh đã được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ. Trong suốt quá trình thực hiện, từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc điều tra của tỉnh cũng như tại các địa phương đều đảm bảo đúng các quy định, hướng dẫn của phương án điều tra, của Ban Chỉ đạo Trung ương, của tỉnh.

Đặc biệt, trong cuộc tổng điều tra năm nay đã áp dụng công nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn. Qua đó giúp Ban Chỉ đạo, giám sát viên các cấp và các tổ trưởng thực hiện tốt công tác quản lý, theo dõi tiến độ, cập nhật các văn bản và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Tống Quang Thìn, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đã đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp các ngành, sự quyết tâm cao của Ban Chỉ đạo các cấp, của các điều tra viên trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Thời gian tới, đồng chí đề nghị Ban Chỉ đạo các cấp tham mưu cho lãnh đạo tỉnh, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả của cuộc tổng điều tra; đồng thời cung cấp các thông tin kịp thời cho các Tiểu ban văn kiện Đại hội đảng bộ các cấp để xây dựng văn kiện trình đại hội.

Kết quả cuộc tổng điều tra sẽ là căn cứ quan trọng để tỉnh và các huyện, thành phố nghiên cứu sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế cho từng đơn vị hành chính trong tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Cục Thống kê tỉnh xây dựng báo cáo tổng thể, chi tiết về kết quả cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, trong đó phân tích chi tiết số liệu, đánh giá xu hướng cơ cấu dân số và những tác động có liên quan đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của từng địa phương. Trên cơ sở đó sớm tham mưu cho tỉnh xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội các giai đoạn tiếp theo.

Nhân dịp này, 10 tập thể và 10 cá nhân đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Hồng Giang - Anh Tuấn