Tổng kết công tác Biên phòng năm 2011

Ngày 6-1, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác biên phòng năm 2011, triển khai phương hướng, nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2012.

Năm 2011, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác biên phòng, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ vùng biển của tỉnh, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn khu vực biên giới biển.

 

Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động nắm chắc mọi diễn biến tình hình, phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý, giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra đúng chủ trương, đối sách, pháp luật.

 

Trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, các cơ quan, đơn vị đã chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình liên quan đến chủ quyền, an ninh trật tự trên biển và cửa khẩu; tổ chức tuần tra, kiểm soát địa bàn, vùng bãi, cửa sông; giám sát chặt chẽ hoạt động của người, phương tiện xuất, nhập cảnh tại khu vực cửa khẩu và vùng nước cảng. Hiệp đồng, phối hợp với Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ biên phòng và phòng thủ tác chiến. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo.

 

Trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới biển, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tập trung đấu tranh, phòng chống có hiệu quả hoạt động của các loại đối tượng. Trong năm, đã phát hiện, xử lý vi phạm hành chính 54 vụ với 83 đối tượng. Đồng thời tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; tham gia củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế ở địa phương. Thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống lụt bão, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực quân số, chấp hành điều lệ, kỷ luật quân đội, từng bước củng cố xây dựng đơn vị đi vào hoạt động có nền nếp, chính quy, vững mạnh toàn diện.

 

Năm 2011, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo 7/7 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Biên phòng tỉnh tiến hành đại hội và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Biên phòng tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2011 - 2016. Cán bộ, chiến sỹ bộ đội biên phòng tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ đối với Bộ đội biên phòng", phong trào thi đua quyết thắng.

 

Tại hội nghị, đồng chí Chính ủy Bộ đội biên phòng tỉnh đã quán triệt Nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy Biên phòng tỉnh và Kế hoạch công tác biên phòng năm 2012 của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; đồng thời phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2012 trong toàn đơn vị.

 

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 7 cá nhân; Bộ Tư lệnh Biên phòng tặng danh hiệu đơn vị Quyết thắng cho 1 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2011.

 

Ngọc Minh