Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình phối hợp số 09 về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới"

Chiều 30/5, Công an tỉnh - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09 ngày 1/8/2013 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới" trên địa bàn tỉnh.

Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình phối hợp số 09 về

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tống Quang Thìn trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Dự hội nghị có các đồng chí: Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh; Đỗ Việt Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đại tá Đặng Trọng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Qua 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh từng bước phát huy hiệu quả sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tinh thần cảnh giác cách mạng và ý thức tự quản của nhân dân. Chủ động phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo vệ bí mật quốc gia; làm thất bại âm mưu "diễn biến hòa bình", "bạo loạn lật đổ" của các thế lực thù địch; bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền nhân dân, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn, xã hội phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Toàn tỉnh hiện duy trì 35 mô hình phong trào, trong đó có 12 mô hình tiêu biểu, phát huy hiệu quả trong công tác đảm bảo ANTT. Các đơn vị đã phối hợp tổ chức trên 350 lớp tập huấn cho các tuyên truyền viên; biên tập hơn 400 bài tuyên truyền gửi tới 143 xã, phường, thị trấn và hàng trăm cơ quan, doanh nghiệp, trường học; thành lập, duy trì có hiệu quả hoạt động Ban chỉ đạo 35 của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể để đấu tranh, phản bác các quan điểm, sai trái, thù địch trên không gian mạng; xây dựng, phát triển các Fanpage, Facebook, nhóm Zalo để tuyên truyền trong cán bộ, chiến sỹ và các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công nhân viên, người lao động và học sinh, sinh viên.

Thông qua công tác tuyên truyền, nhân dân đã cung cấp trên 18.000 nguồn tin liên quan đến ANTT, giúp lực lượng Công an điều tra, khám phá hàng nghìn vụ phạm pháp hình sự và các vụ, việc vi phạm pháp luật khác và công tác quản lý, giáo dục các đối tượng tại địa bàn dân cư.

Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình phối hợp số 09 về Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới
Quang cảnh hội nghị.

 

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Đặng Trọng Cường, Giám đốc Công an tỉnh biểu dương và chúc mừng những thành tích mà các đơn vị, địa phương, các tập thể, cá nhân đã đạt được trong 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09. Đồng chí nêu rõ, trong thời gian tới, tình hình ANTT sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Do vậy, công tác xây dựng phong trào cần phải thường xuyên được đổi mới, sáng tạo cả về nội dung, hình thức phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, góp phần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các thế lực thù địch, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các sở, ban, ngành, đoàn thể quan tâm chỉ đạo và phối hợp cùng lực lượng Công an tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp số 09 và các chương trình, kế hoạch liên ngành đã ký kết giữa Công an tỉnh với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh gắn với việc quán triệt, thực hiện các chủ trương, giải pháp của Trung ương, của Tỉnh về công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc cho các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của các mô hình, phong trào hiện có, phấn đấu từng bước xây dựng tỉnh trở thành địa bàn không ma túy.

Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình phối hợp số 09 về Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới
 Đồng chí Đỗ Việt Anh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

 

Tại hội nghị, các đồng chí: Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tống Quang Thìn; Đỗ Việt Anh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đặng Trọng Cường, Giám đốc Công an tỉnh đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 20 tập thể, cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong  triển khai  thực hiện Chương trình phối hợp số 09 về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới" trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 - 2023. Nhiều tập thể, cá nhân được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Công an tỉnh tặng Bằng khen, Giấy khen.

Nguyễn Giang