Tổng Công ty Bưu chính viễn thông quân đội trao "Nhà tình nghĩa" cho gia đình chính sách

Sáng 23-12, Tổng Công ty Bưu chính viễn thông quân đội (Bộ Quốc phòng) đã tổ chức trao tặng Nhà tình nghĩa cho các gia đình: ông Nguyễn Minh Giám, bệnh binh ở thôn Đoàn Kết, xã Yên Sơn và gia đình ông Lương Văn Phi, bệnh binh ở thôn 5, xã Đông Sơn (thị xã Tam Điệp).

Với phương châm sản xuất kinh doanh gắn liền với các hoạt động xã hội, và hưởng ứng chương trình xây dựng 1.500 "Nhà tình nghĩa", "Nhà đồng đội" năm 2008-2009 của Bộ Quốc phòng, Tổng Công ty Bưu chính viễn thông quân đội đã tuyên truyền, vận động cán bộ, CNVC - LĐ tích cực ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa".

Cùng với sự giúp đỡ tích cực về ngày công của các đơn vị thuộc Quân đoàn 1 (Trường Quân sự và Tiểu đoàn 701 (Bộ Tham mưu)) và sự phối hợp của các cấp chính quyền địa phương, sau hơn 2 tháng thi công (từ tháng 10 đến 12-2008), các ngôi nhà tình nghĩa đã được hoàn thành.

Ngôi nhà tình nghĩa của gia đình ông Nguyễn Minh Giám được Trường Quân sự (Quân đoàn 1) thiết kế và ủng hộ ngày công xây dựng, có tổng diện tích trên 22 m2, tổng giá trị 54 triệu đồng, trong đó Tổng Công ty Bưu chính viễn thông quân đội hỗ trợ 50 triệu đồng, còn lại là của gia đình.

Ngôi nhà tình nghĩa của gia đình ông Lương Văn Phi có tổng diện tích 55 m2, trong đó diện tích sử dụng là 45 m2 với tổng trị giá gần 80 triệu đồng, trong đó Tổng Công ty Bưu chính viễn thông quân đội hỗ trợ 50 triệu đồng, còn lại là của gia đình.

Trong quá trình xây dựng, cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn 701 (Bộ Tham mưu - Quân đoàn 1) đã giúp đỡ hàng trăm ngày công để công trình hoàn thành đúng tiến độ.

  Mai Lan