Toàn văn bài phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XIV của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XIV đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Báo Ninh Bình điện tử trân trọng đăng tải toàn văn bài phát biểu bế mạc kỳ họp của đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Toàn văn bài phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XIV của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh

Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp.

Kính thưa đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh!

Kính thưa các vị đại biểu! 

Thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, tích cực với tinh thần dân chủ, nghiêm túc và trách nhiệm, HĐND tỉnh khóa XIV đã hoàn thành nội dung, chương trình làm việc của kỳ họp thứ 19. 

Trên cơ sở xem xét, thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, HĐND tỉnh nhận định, trong thời gian qua, với sự tích cực, chủ động của UBND tỉnh, của các cấp, các ngành trong công tác chỉ đạo, điều hành, kinh tế của tỉnh đạt được kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực: Chủ động kiểm soát chặt chẽ, quyết liệt, phòng chống dịch Covid-19; giữ vững ổn định sản xuất, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 3,85%; sản xuất nông nghiệp ổn định; công tác xây dựng NTM, NTM kiểu mẫu được tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả.

Sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá, giá trị sản xuất đạt 38,8 nghìn tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2019; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 8.766 tỷ đồng, bằng 60,7% dự toán, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2019; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao, nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về giải ngân, xếp thứ 3 trong khu vực đồng bằng sông Hồng; văn hóa, xã hội có tiến bộ, an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; quân sự, quốc phòng địa phương được tăng cường; công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực; chỉ số cải cách hành chính tỉnh năm 2019 xếp thứ 8/63 tỉnh, thành phố, xếp thứ 2/9 tỉnh đồng bằng sông Hồng.

HĐND tỉnh thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, yếu kém trên một số lĩnh vực; trong điều kiện nền kinh tế của tỉnh còn nhiều khó khăn nội tại và khách quan, đòi hỏi các cấp, các ngành phải có nhiều cố gắng, nỗ lực để hoàn thành kế hoạch năm 2020. 

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận tổ, thảo luận tại Hội trường; thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn. Không khí thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn thẳng thắn với tinh thần xây dựng, thể hiện trách nhiệm của đại biểu HĐND tỉnh, người chất vấn và người được chất vấn. 

HĐND tỉnh đã dân chủ thảo luận các tờ trình, đề án và biểu quyết thông qua 53 nghị quyết. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp, các ngành triển khai thực hiện, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2020 và những năm tiếp theo. 

Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Những tháng còn lại của năm 2020, tỉnh ta tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn, thách thức rất lớn. Hơn lúc nào hết, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân nêu cao trách nhiệm, phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, đồng sức; đồng lòng, chủ động kịp thời ứng phó với thiên tai, bão lũ, dịch bệnh, vượt qua khó khăn, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 và kế hoạch 5 năm 2016-2020, tạo tiền đề để Ninh Bình bước vào giai đoạn mới vững chắc. 

Tiếp tục tập trung cao, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đề nghị các cấp, các ngành, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có kế hoạch triển khai đồng bộ các biện pháp để bảo đảm các nghị quyết của HĐND tỉnh sớm đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực; tiếp tục đánh giá, rút kinh nghiệm những việc đã làm được và chưa làm được; đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, nâng cao hiệu quả hoạt động để tạo những chuyển biến mạnh mẽ trong thời gian tới.

Đề nghị các Ban của HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể, nhân dân tiếp tục phát huy vai trò giám sát và vận động nhân dân thực hiện tốt các nghị quyết của HĐND tỉnh. 

Các vị đại biểu HĐND tỉnh kịp thời báo cáo kết quả kỳ họp tới cử tri và nhân dân trong tỉnh, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri, của các tầng lớp nhân dân, nghiên cứu tìm hiểu, nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội để phản ánh kịp thời với HĐND tỉnh; các cơ quan hữu quan; tích cực chủ động trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân.

Kính thưa các vị đại biểu! 

Thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Trong tháng 7 này, dân tộc ta, đất nước ta đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ. Đây là dịp để chúng ta tưởng nhớ, tri ân, biết ơn sự hy sinh, cống hiến to lớn của các anh hùng liệt sỹ, các thương binh, bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng, những người có công với đất nước. Hiện nay, đất nước hòa bình, độc lập, chủ quyền lãnh thổ được giữ vững, song còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đặc biệt là chiến lược "Diễn biến hòa bình", các thách thức an ninh phi truyền thống, mối đe dọa từ các hoạt động xâm phạm chủ quyền biển đảo thân yêu của chúng ta. Trước những thách thức đó, đòi hỏi mỗi người dân Việt Nam thống nhất, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực hơn nữa để bảo vệ vững chắc Tổ quốc và xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, dân chủ, văn minh.

Kính thưa các vị đại biểu! 

Thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XIV đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi xin trân trọng cảm ơn các vị đại biểu về dự kỳ họp; cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, TAND tỉnh, VKSND tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh; hoan nghênh và cảm ơn sự quan tâm theo dõi cùng những ý kiến đóng góp tâm huyết của cử tri và nhân dân trong tỉnh; cảm ơn sự đóng góp tích cực, hiệu quả của các ngành, các cấp, các vị đại biểu HĐND tỉnh, các cơ quan phục vụ, các cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương, góp phần vào sự thành công của kỳ họp.

Xin chúc các các vị đại biểu, các đồng chí, cử tri và nhân dân trong tỉnh sức khỏe, hạnh phúc và thành công. 

Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XIV. 

Xin trân trọng cảm ơn!

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện