Tổ máy số 1 Nhà máy khí điện Nhơn Trạch 1 hòa lưới điện quốc gia

Ngày 22-5 tổ máy số 1 nhà máy khí điện Nhơn Trạch 1 chính thức hòa đồng bộ chu trình hở lên lưới điện Quốc gia trước sự chứng kiến của đại diện Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn điện lực Việt Nam và tổng thầu EPC Tổng công ty Lắp máy Việt Nam.

 

Nhà máy khí điện Nhơn Trạch 1 khởi công xây dựng ngày 24-3-2007, công suất thiết kế 450 MW gồm 2 tổ máy tua bin khí và tổ máy bua bin hơi. Chủ đầu tư là Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Tổ hợp Nhà thầu EPC là Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) và Tổng Công ty Xây dựng số 1. Nhà thầu cung cấp thiết bị chính là hãng Alstom Power. Nhà máy sẽ cung cấp cho lưới điện quốc gia sản lượng điện hằng năm 2,5 tỷ kW giờ.

Theo kế hoạch, ngày 24-5, tổ máy số 1 sẽ được phát điện ở mức công suất thiết kế là 150 MW.

 

Theo Nhandan

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện