Tổ chức tọa đàm "An toàn giao thông là nghĩa vụ, trách nhiệm của mọi quân nhân"

Trường Quân sự (Binh đoàn Quyết Thắng) vừa tổ chức tọa đàm "An toàn giao thông là nghĩa vụ, trách nhiệm của mọi quân nhân". Các đồng chí lãnh đạo Binh đoàn, lãnh đạo nhà trường và đông đảo các học viên trong trường đã về dự.

Tổ chức tọa đàm

Các đại biểu dự tọa đàm.

Với chủ đề "An toàn giao thông là nghĩa vụ, trách nhiệm của mọi quân nhân", buổi tọa đàm đã nêu lên thực trạng về an toàn giao thông đối với toàn xã hội, đặc biệt là việc chấp hành Luật và các quy định về an toàn giao thông của nhà trường, các cơ quan, khoa giáo viên và đơn vị trong thời gian qua; công tác giáo dục nâng cao nhận thức về Luật và các quy định về an toàn giao thông đối với quân nhân trong đơn vị.

 

Nhiều đại biểu đã bày tỏ những quan điểm, những suy nghĩ của mình về những bất cập trong tổ chức thực hiện, chấp hành các quy định về an toàn giao thông, trên cơ sở đó chỉ rõ những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề suất sáng kiến để ngăn chặn các vi phạm về an toàn giao thông…

 

Buổi tọa đàm là dịp để mỗi cán bộ, giáo viên, học viên nhà trường nâng cao ý thức, trách nhiệm của mình về chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật của Nhà nước, đảm bảo an toàn giao thông, góp phần xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị vững mạnh toàn diện. Đây là một trong những hoạt động thiết thực của Trường Quân sự hưởng ứng "Năm an toàn giao thông 2012".

Tin, ảnh: Đức Nghĩa

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện