Tổ chức ra quân huấn luyện năm 2012 và phát động hưởng ứng phong trào thi đua "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới".

Lực lượng vũ trang các huyện, thị xã, thành phố, Trường quân sự Trung đoàn 855 vừa đồng loạt tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2012 và phát động hưởng ứng phong trào thi đua "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới".

Tổ chức ra quân huấn luyện năm 2012 và phát động hưởng ứng phong trào thi đua

Lực lượng dự bị động viên Tp. Ninh Bình duyệt đội ngũ.

Quán triệt và thực hiện mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của cấp trên, năm 2012 các đơn vị tiếp tục thực hiện nhiệm vụ huấn luyện theo phương châm"Cơ bản-Thiết thực-Vững chắc". Đối với DQTV là "Cơ bản - Thiết thực - Chất lượng".Lấy đào tạo , tập huấn, bồi dưỡng cán bộ là khâu then chốt.Tập trung huấn luyện nâng cao khả năng sãn sàng chiến đấu, trình độ hiệp đồng tác chiến các đơn vị, tăng cường huấn luyện các đơn vị dân quân tự vệ, dự bị động viên, đơn vị làm nhiệm vụ A2, các phân đội trực phòng không. Giáo dục nâng cao nhận thức về nhiệm vụ huấn luyện trong tình hình mới; chủ động hiệp đồng, làm tốt công tác chuẩn bị bảo đảm thống nhất, đồng bộ. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị; phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức quần chúng và gắn nhiệm vụ huấn luyện với phong trào thi đua Quyết thắng.

 

Hòa chung với khí thế ra quân huấn luyện năm 2012, chào mừng  kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh, 65 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang Ninh Bình và phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", Đảng ủy - Chỉ các đơn vị đã hưởng ứng phong trào thi đua "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới" do Bộ Quốc phòng phát động, phấn đấu 100% cán bộ, chiến sĩ (cả lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên) nắm vững mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, chương trình và các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, cùng gia đình và người thân hăng hái đóng góp trí tuệ, công sức, tiền của chung sức xây dựng nông thôn mới, Phấn đấu mỗi cơ quan, đơn vị xây dựng được ít nhất một điển hình tiên tiến trong năm 2012 để triển khai nhân rộng phong trào.

 

Phong trào sẽ được chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 từ năm 2012 đến hết năm 2015; giai đoạn 2 từ năm 2016 đến hết năm 2020.

 

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và đặc điểm tình hình địa phương, các cơ quan, đơn vị lựa chọn, phối hợp tham gia xây dựng một số cơ sở hạ tầng nông thôn mới như: Nâng cấp đường giao thông, hệ thống kênh mương thủy lợi nội đồng, hệ thống điện, cấp nước sinh hoạt ...; quá trình tham gia thực hiện chú trọng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng nông thôn mới với xây dựng khu vực phòng thủ, vừa bảo đảm cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, vừa bảo đảm cho nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, đáp ứng yêu cầu cơ bản, lâu dài; Giáo dục, động viên 100% gia đình cán bộ, chiến sỹ có đất nông nghiệp chấp hành nghiêm chủ trương dồn điền, đổi thửa của cấp ủy, chính quyền địa phương. Tổ chức cho cán bộ, chiến sỹ tích cực tham gia xây dựng, tu sửa hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành làm tốt công tác hướng nghiệp và đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ, gắn với đào tạo nghề cho lao động nông thôn, bồi dưỡng, tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, áp dụng tiến bộ mới cho lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên.

 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình 12 "Quân - Dân y kết hợp", tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và điều trị cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ chính sách, nạn nhân chất độc da cam và nhân dân địa phương; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật gắn với tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

 

Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên rộng khắp, bảo đảm số lượng, chất lượng; duy trì nghiêm túc các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tham gia đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 

Tin, ảnh: Hồng Nam

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện