[Video] Hội Nông dân tỉnh tổ chức ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"

Chiều 11/8, Hội Nông dân tỉnh tổ chức ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2020. Tham dự ngày hội có Đại tá Phạm Văn Sơn, TVTU, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh.