Tiếp tục tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị, sự đồng thuận, đoàn kết trong nhân dân, huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển

Sáng 15/12, kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIII khai mạc trọng thể tại Trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVDKT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dự và phát biểu tại kỳ họp. Báo Ninh Bình trân trọng giới thiệu phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. (Đầu đề do Báo đặt)

Tiếp tục tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị, sự đồng thuận, đoàn kết trong nhân dân, huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVDKT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: TM

Kính thưa chủ tọa kỳ họp!

Kính thưa các vị đại biểu khách quý và đại biểu HĐND tỉnh!

Kính thưa toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Hôm nay, HĐND tỉnh long trọng tổ chức kỳ họp thứ 12. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi trân trọng gửi tới các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các vị đại biểu HĐND tỉnh, cử tri và nhân dân toàn tỉnh lời chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc và thành công.

Kính thưa các vị đại biểu, thưa các đồng chí và cử tri trong tỉnh!

Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIII được tiến hành vào thời điểm Quốc hội khóa XIII vừa tổ chức thành công kỳ họp thứ 8 và chỉ còn ít ngày nữa là kết thúc năm 2014 - năm mà tình hình thế giới diễn biến rất phức tạp, kinh tế phục hồi chậm hơn dự báo, tình hình Biển Đông căng thẳng có nhiều tác động bất lợi đối với nền kinh tế cả nước nói chung và tỉnh ta nói riêng.

Trong bối cảnh đó, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Trung ương, Đảng bộ, quân và dân toàn tỉnh đã phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn giành nhiều kết quả quan trọng: Công tác xây dựng Đảng được quan tâm tổ chức thực hiện toàn diện; hệ thống chính trị được củng cố ngày càng vững mạnh. Công tác chỉ đạo, điều hành, giải quyết khiếu nại, tố cáo chuyển biến tích cực. Kinh tế tiếp tục phát triển, giá trị sản xuất công nghiệp, xuất khẩu duy trì mức tăng khá; nông nghiệp ổn định; công tác xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt; chất lượng dịch vụ du lịch được nâng lên; văn hóa-xã hội tiếp tục có tiến bộ, an sinh xã hội đảm bảo, đời sống nhân dân có mặt được cải thiện; công tác đối ngoại được mở rộng; quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Cùng với các mặt công tác chung của tỉnh, hoạt động của HĐND tỉnh tiếp tục có nhiều đổi mới và đạt được kết quả quan trọng. Đã triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thường trực HĐND và các Ban của HĐND thực hiện có hiệu quả các cuộc giám sát, góp phần nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp, nhất là công tác chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp và việc kết hợp tổ chức tiếp xúc giữa đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND cấp huyện với cử tri. Việc xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh được điều chỉnh, bổ sung kịp thời theo sát chủ trương, Nghị quyết của Tỉnh ủy, góp phần tích cực thúc đẩy kinh tế-xã hội của tỉnh.

Đạt được những kết quả nêu trên là do có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; sự giúp đỡ có hiệu quả của các bộ, ban, ngành Trung ương, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành; sự nỗ lực của các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế và đặc biệt là sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của nhân dân trong tỉnh. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi nhiệt liệt biểu dương các cấp, các ngành, quân và dân trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, góp phần vào việc thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2014.

Kính thưa các vị đại biểu khách quý!

Thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Mặc dù đạt nhiều kết quả, song việc thực hiện nhiệm vụ năm 2014 cũng cho thấy công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cũng còn những khuyết điểm, hạn chế đã được nêu trong các báo cáo. Trong đó, đáng chú ý là: Kinh tế có chuyển biến, nhưng còn chậm. Thu hút đầu tư, đặc biệt là đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) hiệu quả chưa cao. Chưa có giải pháp hữu hiệu để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Công tác quản lý quy hoạch còn yếu. Tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công một số dự án trọng điểm còn chậm; nợ xây dựng cơ bản còn lớn. Công tác quản lý Nhà nước về vệ sinh môi trường, nếp sống văn hóa ở khu dân cư, tài chính, xây dựng cơ bản, thuế, đất đai, khai thác tài nguyên khoáng sản... còn nhiều hạn chế. Tình trạng khiếu nại, tố cáo về công tác quản lý, sử dụng đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng vẫn diễn biến phức tạp. Công tác phối hợp, tham mưu, đề xuất các biện pháp thực hiện nhiệm vụ ở một số khâu, một số cơ quan chưa kịp thời, thiếu chủ động, hiệu quả thấp; kỷ cương, kỷ luật trong thi hành công vụ trách nhiệm của người đứng đầu ở một số nơi, một số việc chưa cao. Cải cách thủ tục hành chính hiệu quả thấp, chậm khắc phục.

Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa cử tri và nhân dân toàn tỉnh!

Những kết quả đã đạt được trong năm 2014 là hết sức quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2015, chúng ta cũng còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là những tác động bất lợi từ tình hình kinh tế thế giới và trong nước, bên cạnh đó là những diễn biến khó lường về Biển Đông, về thời tiết, thiên tai, dịch bệnh. Năm 2015 là năm kết thúc kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2011-2015) và nhiệm kỳ Đại hội Đảng các cấp (2010-2015)... Do vậy để triển khai thực hiện mục tiêu nhiệm vụ năm 2015, cần phải có sự đoàn kết, nhất trí và quyết tâm rất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện của các cấp, các ngành, quân và dân trong tỉnh. Phương hướng chung của năm 2015 được xác định là: Tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp; củng cố vững chắc hệ thống chính trị. Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt từ 8,5% trở lên. Tập trung cải cách hành chính. Tiếp tục thu hút đầu tư, thực hiện đồng hành cùng doanh nghiệp. Đẩy mạnh sản xuất công nghiệp và du lịch, dịch vụ, tập trung cao cho việc thực hiện các công trình, dự án trọng điểm. Quản lý chặt chẽ đầu tư và xử lý có hiệu quả nợ xây dựng cơ bản; bảo vệ tài nguyên và vệ sinh môi trường. Hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xã hội; bảo đảm an sinh xã hội; thực hiện giảm nghèo vững chắc. Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả hợp tác và mở rộng quan hệ đối ngoại.

Để thực hiện tốt các mục tiêu trên, tôi đề nghị HĐND, UBND tỉnh, các cấp, các ngành trong quá trình chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2015, cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là: Tiếp tục tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị, sự đồng thuận, đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân, huy động mọi nguồn lực để đầu tư cho phát triển. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Trung ương Đảng, Chính phủ về phát triển kinh tế-xã hội, nhất là chủ trương về tái cơ cấu nền kinh tế và các chỉ tiêu mà Nghị quyết kỳ họp lần này sẽ quyết định. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm duy trì tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý, coi trọng giá trị sản xuất để tạo chuyển biến mới về chất lượng tăng trưởng và hiệu quả đầu tư; hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các thành phần kinh tế, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển;

Triển khai các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tăng cường các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực trong và ngoài nước để tập trung đầu tư phát triển kinh tế. Tập trung hoàn thiện hạ tầng 3 khu công nghiệp; thực hiện chủ đầu tư mới hạ tầng các khu công nghiệp theo hướng không dùng ngân sách Nhà nước; nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu, cụm công nghiệp theo hướng tập trung, liên kết để khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển các sản phẩm công nghiệp có lợi thế cạnh tranh. Đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, hoàn thành giai đoạn 1 dự án Quảng trường Đinh Tiên Hoàng đế, đường Đinh Tiên Hoàng, đường Tôn Đức Thắng, sản phẩm ô tô Santa Fe để chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương về đầu tư xây dựng cơ bản, đất đai, khai thác tài nguyên, khoáng sản, quản lý quy hoạch, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định; dành nguồn vốn hợp lý để giải quyết nợ xây dựng cơ bản. Đẩy nhanh tiến độ thi công các Nhà máy, dự án đã cấp phép đầu tư... sớm hoàn thành đưa vào sử dụng để phát huy hiệu quả đầu tư. Tiếp tục nuôi dưỡng, khai thác triệt để các nguồn thu, nhất là thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh; tăng cường quản lý, điều hành thu-chi ngân sách Nhà nước; thực hành tiết kiệm, đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Tổ chức tốt Lễ đón Bằng công nhận Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới đối với Quần thể danh thắng Tràng An; xây dựng kế hoạch quản lý, đồng thời tăng cường tuyên truyền về tiềm năng du lịch của tỉnh. Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng các dịch vụ và dịch vụ du lịch, tạo bước đột phá mới về số khách lưu trú và các giải pháp tăng thu từ du lịch. Chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh, bảo đảm an ninh, an toàn, hấp dẫn tại các khu, điểm du lịch, các khu dân cư; xây dựng sản phẩm thương hiệu Ninh Bình về du lịch.

Chỉ đạo đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển giống cây trồng, con nuôi có năng suất, chất lượng, hiệu quả, gắn với chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm; chú trọng phát triển chăn nuôi và thủy hải sản nâng cao giá trị tăng thêm của sản xuất nông nghiệp. Hoàn thành cơ bản dồn điền, đổi thửa, tích cực đưa cơ giới hóa, ứng dụng khoa học công nghệ; xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp có thu nhập cao. Đổi mới và tạo sự chuyển biến tích cực các HTX và các loại hình kinh tế tập thể. Tiếp tục huy động mọi nguồn lực để xây dựng nông thôn mới, ưu tiên nguồn vốn cho các xã được lựa chọn hoàn thành các tiêu chí trong năm 2015; phấn đấu năm 2015 có 31 xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới.

Hai là: Cùng với phát triển kinh tế, cần quan tâm hơn nữa phát triển văn hóa-xã hội; gắn phát triển văn hóa với phát triển du lịch và các hoạt động kinh tế. Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, dạy nghề và giải quyết việc làm. Làm tốt công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Tổ chức cho nhân dân đón Tết Nguyên đán ất Mùi 2015 đảm bảo vui tươi, an toàn, tiết kiệm, mọi người, mọi nhà đều có Tết. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về vệ sinh môi trường, nhất là ở các khu, cụm công nghiệp, làng nghề và địa bàn nông thôn.

Ba là: Thực hiện tốt công tác quân sự-quốc phòng địa phương. Nắm chắc tình hình và chủ động giải quyết các vấn đề về an ninh nội bộ, an ninh nông thôn, tôn giáo, văn hóa tư tưởng; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân. Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn các tệ nạn xã hội, phòng, chống hiệu quả tệ nạn ma túy, cờ bạc, phạm pháp hình sự; có biện pháp quyết liệt hạn chế ở mức thấp nhất tai nạn giao thông.

Bốn là: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp. Tạo chuyển biến tích cực, rõ nét hơn trong công tác cải cách hành chính và công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, gắn với thực hiện quy chế dân chủ và phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện Đề án, kế hoạch xây dựng chính quyền điện tử, Đề án cải cách chế độ công vụ. ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào quản lý Nhà nước. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền, xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh. Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với MTTQ và các đoàn thể tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước chào mừng các sự kiện lớn của tỉnh và của đất nước.

Năm là: HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới, phát huy hơn nữa vai trò quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương; nâng cao hiệu quả giám sát, thông qua giám sát chuyên đề và chất vấn tại kỳ họp, tập trung vào vấn đề bức xúc trong đời sống kinh tế - xã hội mà nhân dân quan tâm, đặc biệt cần có cơ chế để xử lý nghiêm các cơ quan không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ những kiến nghị sau giám sát và cam kết sau chất vấn, tạo chuyển biến thực sự về hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương; tiếp tục cải tiến hoạt động tiếp xúc cử tri cả về nội dung, hình thức theo hướng thiết thực, hiệu quả, qua đó giúp cho các đại biểu HĐND tỉnh thực hiện tốt chức năng đại diện, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Thưa các vị đại biểu, thưa các đồng chí!

Khối lượng công việc tại kỳ họp này rất lớn, nhiều nội dung có ý nghĩa hết sức quan trọng, trong đó có việc lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết 35/QH13. Vì vậy, đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, tham gia ý kiến quyết định những chủ trương quan trọng để triển khai tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2015, trên cơ sở đó đề ra những phương hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2021.

Nhân dịp kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIII và chuẩn bị bước sang năm mới 2015, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi gửi tới các vị đại biểu, khách quý, cử tri và nhân dân toàn tỉnh lời chúc sức khỏe, gia đình an khang, hạnh phúc và thắng lợi.

Xin trân trọng cảm ơn!