Tích cực vận động quần chúng tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Với vai trò là cơ quan tham mưu cho Tỉnh ủy về công tác dân vận, đồng thời là Trưởng Ban chỉ đạo phối hợp vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong những năm qua, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tranh thủ những điều kiện thuận lợi, nỗ lực khắc phục khó khăn, bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả đã thực hiện tốt công tác vận động quần chúng tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần giữ vững ổn định chính trị và TTATXH, phục vụ cho sự phát triển của tỉnh.

Đồng chí Vũ Xuân Đang, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cho biết: Trong những năm qua, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận; nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương; công tác biên phòng, hải đảo. Nổi bật là đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Ban chỉ đạo phối hợp hoạt động vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở 3 cấp (tỉnh, huyện và xã); thành viên Ban chỉ đạo là Ban Dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội, lực lượng quân sự và biên phòng. Hàng năm, Ban chỉ đạo có chương trình công tác cụ thể, thiết thực, hiệu quả để phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia phát triển kinh tế, thực hiện chương trình giảm nghèo, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Bên cạnh đó, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã phối hợp với các ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội, các hội quần chúng tổ chức tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về công tác Biên phòng tới cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, trọng tâm là Luật Biên giới quốc gia, Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng, Chỉ thị số 12 ngày 3/5/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng-an ninh trong tình hình mới... Thực hiện chương trình phối hợp giữa ngành Công an với Ban Dân vận trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng phong trào "Tổ dân phố, thôn, xóm an toàn", đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, đến nay đã thành lập được 6 tổ tàu thuyền an toàn, tổ tự quản về ANTT khu vực bãi bồi Cồn Nổi, nhiều tập thể và cá nhân đăng ký bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển. Thông qua công tác tuyên truyền đã góp phần giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, ý thức phòng ngừa trước những âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, của các loại tội phạm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Cũng theo đồng chí Vũ Xuân Đang, với vai trò là Trưởng Ban chỉ đạo phối hợp vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã phối hợp với các thành viên Ban chỉ đạo tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo cán bộ, hội viên, đoàn viên, chiến sĩ LLVT và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua "Chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; ủng hộ "Quỹ đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội"; phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong xây dựng nông thôn mới. Đến hết năm 2018, toàn tỉnh đã vận động, huy động được 1.496.531 triệu đồng hỗ trợ của các tổ chức, doanh nghiệp và 8.681.513 triệu đồng của cộng đồng dân cư đóng góp và tự đầu tư xây dựng các công trình, góp phần đưa phong trào xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực. Các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo các cấp đã triển khai chương trình vay vốn phát triển kinh tế, giải quyết việc làm; tổ chức được 2.156 buổi chuyển giao KHKT về trồng trọt, chăn nuôi cho gần 130 nghìn lượt cán bộ, hội viên, đoàn viên; triển khai nhiều dự án phát triển kinh tế như: mô hình nuôi lợn nái ngoại siêu nạc, nuôi bò sinh sản, trồng cây đinh lăng, nuôi vịt trời, gà thả vườn...

Hàng năm, trên cơ sở kế hoạch giảm nghèo của tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã đề ra kế hoạch giảm nghèo của ngành Dân vận. Cụ thể như năm 2018 đề ra mục tiêu hệ thống dân vận toàn tỉnh giúp đỡ được ít nhất 300 hộ, trong đó có 230 hộ nghèo và 70 hộ cận nghèo vươn lên thoát nghèo. Kết quả đến tháng 12/2018, hệ thống dân vận các cấp đã giúp đỡ được 344 hộ thoát nghèo, trong đó có 262 hộ nghèo, 75 hộ cận nghèo, 7 hộ khó khăn, vượt 14,6% kế hoạch đầu năm, góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh xuống còn 3,63%.

Cùng với những hoạt động trên, trong những năm qua, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, hoạt động đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội. Hàng năm, phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thanh niên lên đường nhập ngũ đảm bảo đủ 100% chỉ tiêu; phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như gặp mặt, giao lưu văn nghệ, thăm hỏi, tặng quà các tân binh. Từ năm 2014 đến 2019, toàn tỉnh đã tặng 7.850 suất quà cho thanh niên nhập ngũ với số tiền trên 5,2 tỷ đồng, góp phần giúp thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự yên tâm lên đường nhập ngũ.

Đối với quân nhân đang làm nghĩa vụ quân sự có hoàn cảnh gia đình khó khăn, hệ thống dân vận cơ sở đã kịp thời nắm tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các địa phương giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần như hỗ trợ xây, sửa nhà ở; thường xuyên thăm hỏi, tặng quà, tạo mọi điều kiện giúp đỡ gia đình phát triển kinh tế như vay vốn sản xuất, hỗ trợ giống cây trồng, con nuôi, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm... Trong năm 2018, hệ thống dân vận trong tỉnh đã tham mưu cho Ban chỉ đạo phối hợp vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc các cấp vận động, quyên góp, ủng hộ kinh phí xây dựng, sửa chữa 417 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, nhà nhân ái, nhà đại đoàn kết, nhà chữ thập đỏ với tổng số tiền trên 14 tỷ đồng; tổ chức thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVT, thương binh, gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình cán bộ, chiến sĩ đang công tác nơi biên giới, hải đảo nhân dịp các ngày lễ, tết với số tiền trên 5 tỷ đồng. Đặc biệt từ năm 2016-2018, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã vận động, phối hợp với Tập đoàn VinGroup tổ chức thăm, tặng quà Tết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách với tổng số 4.160 suất quà, trị giá 2,08 tỷ đồng.

Những việc làm và kết quả nêu trên đã góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, TTATXH, đảm bảo an ninh, quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Xuân Trường

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện