Thường trực Tỉnh ủy giao ban công tác tháng 5

Chiều 31/5, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác tháng 5, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý III năm 2023. Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh ủy giao ban công tác tháng 5

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Mai Văn Tuất chủ trì hội nghị.

Cùng dự có lãnh đạo Ban cán sự  đảng UBND tỉnh; thủ trưởng các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy; đại diện Thường trực các huyện, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đánh giá cao sự tập trung, quyết  liệt, sáng tạo, linh hoạt, đồng bộ của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 5/2023 và đạt nhiều kết quả quan trọng. 

Nổi bật là tổ chức hội nghị để thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; thảo luận, cho ý kiến vào công tác quy hoạch; Kết quả kiểm tra các dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước có thời gian hoàn thành trong năm 2022 và kết quả xử lý các dự án chậm tiến độ đã kiểm tra từ năm 2018 đến năm 2021; nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức, cán bộ được quan tâm chỉ đạo. Trong tháng, toàn tỉnh đã kết nạp được 219 đảng viên, đạt 43,8% kế hoạch năm…

Trong tháng, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 01 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023. Tiếp tục hoàn thiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đẩy mạnh xúc tiến, thu hút đầu tư, quảng bá, xúc tiến du lịch; hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn về sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho các doanh nghiệp. 

Trong tháng, toàn tỉnh ước đón 454 nghìn lượt khách du lịch, tăng 14,3%, lũy kế 5 tháng ước đạt 4.141 nghìn lượt khách, đạt 77,4% so với kế hoạch và gấp 2,8 lần so với cùng kỳ, doanh thu du lịch ước đạt 3.376 tỷ đồng. Công tác quản lý ngân sách nhà nước, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số được tăng cường. An sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Tại hội nghị, nhiều đại biểu phát biểu tập trung làm rõ những kết quả đạt được của địa phương, đơn vị, đồng thời nêu lên các khó khăn, vướng mắc và đề xuất một số giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2023.  

Hn BTV
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định những kết quả nổi bật, đồng thời đánh giá cao những nỗ lực của các cấp, ngành trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế- xã hội trong tháng.

Trên cơ sở thống nhất với các đề xuất, giải pháp của các đại biểu, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm. 

Theo đó, về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Quán triệt, triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh theo kế hoạch. Ban hành Kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị của tỉnh năm 2023. Phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, triển khai thực hiện việc rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031. Tập trung chỉ đạo phát triển đảng viên mới, bảo đảm số lượng, chất lượng. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng kế hoạch thực hiện kết luận về công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác cán bộ… 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, hướng về cơ sở. Xây dựng thông tri của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 22 về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Về phát triển kinh tế - xã hội: Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhất là hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Tập trung hoàn thiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đẩy nhanh tiến độ triển khai các quy hoạch trên địa bàn tỉnh. Tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch, đảm bảo an ninh trật tự, môi trường tại các khu, điểm du lịch. Thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) cấp tỉnh. Tăng cường thu hút đầu tư, công tác quản lý thu- chi ngân sách; đẩy mạnh đấu giá giá trị quyền sử dụng đất… Quan tâm chỉ đạo công tác phòng, chống dịch, nhất là bệnh dịch tả lợn châu Phi, chống nóng cho đàn gia súc, gia cầm; chú trọng làm tốt công tác phòng, cháy rừng.

Tập trung chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024 đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Tích cực triển khai công tác đảm bảo an sinh xã hội, y tế. 

Về công tác nội chính, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội : Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các nội dung, điều kiện tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Ninh Bình năm 2023. Tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. Làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Làm tốt công tác quản lý Nhà nước về công tác tôn giáo. Tiếp tục chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023…

 

Minh Ngọc - Đức Lam- Anh Tú