Thường trực Tỉnh ủy giao ban công tác tháng 10

Sáng 5/11, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác tháng 10 với Thường trực các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc để đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 10, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2019. Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh ủy giao ban công tác tháng 10

Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Cùng dự có đồng chí Phạm Quang Ngọc, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; Thường trực các huyện, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc.

Qua thảo luận, các đại biểu nhất trí đánh giá: Trong tháng 10, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh.

Trong đó, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và ban hành các chương trình hành động, kế hoạch để triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chỉ đạo sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 -2025. Chỉ đạo tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được tăng cường; công tác tổ chức cán bộ được quan tâm. Công tác dân vận được đẩy mạnh; công tác nội chính, phòng chống tham nhũng được quan tâm chỉ đạo. HĐND, UBND các cấp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; hiệu lực quản lý, điều hành các cấp chính quyền được nâng lên. MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội và Hội quần chúng tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động.

Trong tháng 10, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo các cấp, các ngành tập trung rà soát, đẩy mạnh thực hiện, phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra năm 2019. Đến nay, các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản xuất công nghiệp tăng trưởng mạnh; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tháng 10 ước đạt 1.926 tỷ đồng.

Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu tại các xã, khu dân cư đăng ký đạt chuẩn năm 2019. Văn hóa - xã hội được quan tâm đẩy mạnh, công tác quốc phòng, an ninh, tư pháp, thanh tra, phòng chống tham nhũng, công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm thực hiện có hiệu quả.

Các đại biểu cũng đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tháng 11.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu bên cạnh việc thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên, các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung cao cho công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, chỉ đạo tổ chức qúan triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

Kế hoạch của Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Quan tâm công tác cán bộ, kết nạp đảng viên, thành lập tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Tăng cường hiệu quả giám sát và phản biện xã hội, xây dựng lực lượng cốt cán trong các tôn giáo.

a

Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Về phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành tập trung thực hiện, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Trong đó chú trọng tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư nước ngoài; tập trung thực hiện quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án lớn trên địa bàn.

Tăng cường công tác quản lý thu- chi ngân sách. Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về đầu tư công, đất đai, khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ tài nguyên, môi trường. Tập trung hoàn thành tiến độ xây dựng nông thôn mới, nhất là các xã, khu dân cư đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới năm 2019. Quan tâm thực hiện chính sách xã hội, hỗ trợ đối với người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng trao đổi làm rõ một số nội dung kiến nghị mà các đại biểu nêu tại hội nghị.

Mai Lan - Đức Lam