Thường trực Tỉnh ủy giao ban công tác dân vận quý IV/2018

Sáng 2/1, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận quý IV nhằm đánh giá kết quả công tác dân vận năm 2018, đề ra nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận năm 2019. Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Bùi Mai Hoa, TVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo UB MTTQVN tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, các đoàn thể chính trị-xã hội của tỉnh.

Thường trực Tỉnh ủy giao ban công tác dân vận quý IV/2018

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thế Minh

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu thống nhất đánh giá: trong năm 2018, công tác dân vận của hệ thống chính trị trong tỉnh tiếp tục được duy trì và có nhiều đổi mới, có trọng tâm, trọng điểm, hướng mạnh về cơ sở và đạt được những kết quả tương đối toàn diện. Các cấp ủy Đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận cụ thể, sâu sát hơn; nội dung "Năm dân vận chính quyền" được tập trung triển khai khá đồng bộ và đạt nhiều kết quả tích cực; công tác triển khai các văn bản của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác dân vận được thực hiện nghiêm túc; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, hội quần chúng có nhiều đổi mới, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực. Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua "Dân vận khéo" được đẩy mạnh; việc sắp xếp tổ chức, tinh giản biên chế được triển khai thực hiện có hiệu quả ... góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2019 được xác định là năm nước rút về đích thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, do đó nhiệm vụ công tác dân vận cần phải bám sát tình hình và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy để chỉ đạo tổ chức hoạt động, góp phần hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị trên cơ sở những nội dung đã thống nhất, các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để công tác dân vận năm 2019 đạt hiệu quả cao hơn. Thời gian tới, các cấp, các ngành cần tập trung tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội trong công tác vận động đoàn viên, hội viên tham gia thực hiện, giám sát thực hiện dân chủ ở cơ sở; nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời những phát sinh, không để xảy ra những vấn đề phức tạp, bất ngờ. Thực hiện nghiêm Quyết định 1248 ngày 15/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Quy định lãnh đạo các cấp đối thoại trực tiếp với nhân dân. Đẩy mạnh việc thành lập tổ chức đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cấp chính quyền. Thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2016-2020, quan tâm triển khai xây dựng các mô hình, điển hình trong phát triển nông nghiệp tiên tiến, sản xuất sản phẩm an toàn, chỉ đạo nhân rộng các mô hình, điển hình "Dân vận khéo" hoạt động hiệu quả.

Tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc về công tác dân vận ở các tổ chức cơ sở đảng. Triển khai thực hiện quy định của Bộ Chính trị về phân công cán bộ, đảng viên phụ trách hộ gia đình nơi cư trú để gắn bó mật thiết với nhân dân; nhân dân thực hiện giám sát cán bộ, đảng viên nhất là giám sát về đạo đức, lối sống. Xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát và phản biện xã hội hàng năm báo cáo với cấp ủy, thống nhất với chính quyền cùng cấp để cấp ủy phê duyệt các chương trình giám sát, phản biện xã hội và đối thoại.

Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024; đại hội một số hội quần chúng. Tạo điều kiện cho các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo diễn ra bình thường theo quy định của pháp luật; thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền đấu tranh phòng, chống "đạo lạ" trên địa bàn tỉnh.

Xuân Trường